BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

29 Grudnia 2014II Sesja Rady Gminy Bobrowniki kadencji 2014-2018

Porządek Obrad II Sesji Rady Gminy Bobrowniki kadencji 2014-2018
Kliknij aby pokazać

NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Dostępna ilość znaków: 500 Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu Nick musi mieć od 5 do 10 znaków oraz składać się z liter (bez polskich znaków), cyfr, spacji, myślnika, podkreślenia      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.

Komentarze (91):

 • 2015-01-08 21:49:45  helenaKomisje przy Radzie Gminy wybrane w myśl zasady-ja ciebie a ty mnie. Przewodnicząca komisji budżetowej z zawodu pielęgniarka . Co ona może wiedzieć o księgowości albo finansach. Przewodniczący komisji infrastruktury -pracownik elektrowni Łagisza . Komisja Rewizyjna D. Ligęza -to od niej rozpoczęła się zamiana działek .Jaki wkład intelektualny wniosą dla dobra mieszkańców???
 • 2015-01-08 00:46:37  h2oA tak w zasadzie to po co nam radni - wprowadzenie w 2002 roku bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spowodowało, że ich rola uległa zasadniczemu ograniczeniu, a obecnie sprowadza się do „klepnięcia” budżetu przygotowanego przez organ wykonawczy gminy.Wielu radnych jest zupełnie nieprzygotowanych intelektualnie do decydowania o sprawach finansowych samorządu, uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego czy prowadzenia wielu innych aktywności.
  Co więcej, pobierają diety, właściwie nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje.
 • 2015-01-07 14:16:59  ciekawyCiekawe jest małżeństwo państwa Binko , przez kilka kadencji startowali w wyborach na radnych do powiatu ,sejmiku gdzie się dało i tym kandydatom przez te lata społeczeństwo niezbyt ufało , nigdy nie zdobyli dużo głosów ,nareszcie się udało będą mieli kasę pani Binko w powiecie około 2000 zł miesięcznie a pan Binko z tytułu przewodniczącego 1350zł a z tytułu reprezentowania nas w Katowicach 2000 zł a więc będą mieli tylko około 5500 zł miesięcznie a może i więcej bez rozliczania się.Można policzy ile będą mieli w ciągu roku. Zrozumcie ludzie są nie ważni po wyborach was potrzebują tylko do wyborów a póżniej się już nie liczymy.
 • 2015-01-06 21:05:20  z BIPuMoże poniższe informacje rzucą więcej światła na motywy głosowania radnych nad wysokością swoich diet w tej kadencji. Informacje zebrałem na gminnym BIPie i pochodzą one z oświadczeń majątkowych składanych przez radnych za rok 2013.

  To są oświadczenia tylko tych radnych poprzedniej kadencji, którzy zostali radnymi na kolejną kadencję.

  Katarzyna Cofała: brak oszczędności, dochody: świadczenie ZUS ok. 7 600 zł, dieta radnej i sołtysa ponad 20 000 zł dochód z inkaso 1888 zł

  Teresa Głogowska: 3 tys. zł i 160 euro oszczędności, dochody: emerytura ok. 26 000 zł., praca w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego ponad 25000 zł, dieta radnej ok. 7 900zł.

  Anna Kocot: brak oszczędności, dochody: ponad 70 000 zł z tytułu zatrudnienia, niecałe 2000 zł umowy zlecenie i ok. 7 900 zł diety radnej. Kredyt 90 000 zł.

  Dorota Ligęza: 45 000 zł oszczędności w funduszach inwestycyjnych i 150 dolarów (małżeńska wspólność majątkowa). Dochody ok. 87 000 zł. z tytułu zatrudnienia, działalność wykonana osobiście ok. 2000 zł i ponad 10 000zł diety radnej.

  Krystyna Mikulska: brak oszczędności, dochody: ok. 31 000 zł z tytułu zatrudnienia, ok. 7 900 zł. diety radnej.

  Ilona Najda: oszczędności 60 000 zł., dochód: prawie 66 000 zł z tytułu zatrudnienia, ponad 11 000 zł emerytura, ponad 6300 zł dieta radnej, kredyt 16 500 franków szwajcarskich (współkredytobiorca)

  Stanisław Przybylak: brak oszczędności, ok 42 000 zł emerytury, ok. 7 700zł diety radnego, kredyt ok. 20 000zł

  Alina Romik: brak oszczędności, dochody ok. 12 800 renty inwalidzkiej, ok. 6300 zł diety radnej. Wspólnie z mężem mają 37 000 zł kredytu

  Dla porównania przeanalizowałem także oświadczenia za 2012 rok. W większości niewiele się zmienia ale ciekawa jest zdolność pani Anny Kocot, która razem z mężem na koniec 2012 roku miała 157 000zł. kredytów, a rok później już tylko 90 000zł

  Drugą ciekawostką, jest pani Alina Romik, która w ciągu roku spłaciła 28 000zł kredytu posiadając ok. 19 000 zł dochodu przedstawionego w oświadczeniu majątkowych.

  To tak dla tych, których niepokoją podwyżki diet radnych w obecnej kadencji. Na informacje o dochodach nowych radnych musimy jeszcze poczekać.
 • 2015-01-06 12:04:25  mieszkaniecBANDA ZŁODZIEJI
 • 2015-01-06 11:05:42  h2oWiem, że nad "rozlanym mlekiem się nie płacze" - ale nad rozlanym piwem już tak...
  Ale to rozlane mleko można "szybko posprzątać" aby plama po nim nie rozprzestrzeniała się - niech radni poprzez właśnie obniżkę swoich "zasłużonych" podwyżek diet pokażą że mają " j..a ". Jeżeli tak zaczęli swoją kadencję to co się można spodziewać po radnych w dalszej części kadencyjności. Cyba że ich hasłem było przed pierwszą sesją "Za to nie da się przeżyć"...
 • 2015-01-06 09:36:44  tokNawet gdyby radni obniżyli sobie diety następnej sesji to "mleko zostało rozlane" i postrzegania to nie zmieni.
  Pewnie rozmawiali przed sesją, tak moze wynikać ze słów przewodniczącego i świadomie podjęli taką decyzję
  o podwyżce.
 • 2015-01-06 08:44:21  h2o§ 66 Statutu Gminy Bobrowniki :

  1. Radni zobowiązani są kierować się dobrem wspólnoty samorządowej.
  2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami Gminy, których reprezentują w Radzie, poprzez:
  1) informowanie mieszkańców o działalności Rady,
  2) upowszechnianie uchwał i przedsięwzięć Rady,
  3) przyjmowanie postulatów, wniosków mieszkańców i przedstawienie ich organom Gminy do rozpatrzenia.

  Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”. A więc kiedy i gdzie dyżury pozostałych radnych ? Czyżby nie mieli już czasu na to, albo "dieta radnego " za mała ?
 • 2015-01-06 08:10:47  .,.Zgadzam sie z h2o, jeśli chcą zachować twarz to pierwszym punktem na sesji powinna być obniżka diet !
 • 2015-01-06 08:08:29   BIP podajeDyżury radnych

  Przewodniczący Rady Gminy - radny Zbigniew Binko

  pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 15.00 - 16.00  Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

  - radna Teresa Głogowska

  - radny Stanisław Przybylak

  pełnią dyżury w czwartki w godzinach 15.00 - 16.00  Dyżury pełnione są w sali posiedzeń (pokój 25) Urzędu Gminy w Bobrownikach.
 • 2015-01-06 04:44:57  h2o- Wszyscy "zapomnieli" o zadłużeniu gminy, szastanie pieniędzy na wyższe diety radnych to marnotrawienie publicznych pieniędzy, ale do tych "radnych" to nie dociera. Radni kandydując, deklarowali pracę społeczną, przyrzekali sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki na rzecz społeczeństwa. Już te wcześniejsze diety były nieadekwatne do tego co się robi, do wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia radnych. Niech każdy rozważy w swoim sumieniu, ile traci wynagrodzenia, sprawując mandat radnego? ... np. taka p. Romikowa .
  Porównajmy diety do zarobków w innych działach gospodarki, w zakładach, do zasiłku dla bezrobotnych . Szanowni "radni" macie szansę zachować się przyzwoicie - przegłosujcie obniżkę swoich diet. • 2015-01-05 19:28:17  oświeconyFakt, taka jedna dieta do więcej niż tona węgla. Dla biednego tona węgla bezcenna rzecz.
  To tylko tak dla przykładu.
  Dając sobie na starcie podwyżkę, rada zrobiła sobie anty reklamę.
 • 2015-01-05 19:08:46  aaaPoliczyłam:w radzie zasiadają 3 osoby zatrudnione w zakładzie pracy,3 osoby prowadzące własną działalność i reszta radnych to emeryci. Tylko kilku radnych potrzebuje zwolnić się z pracy, by uczestniczyć w obradach sesji. I to tylko raz w miesiącu. Zresztą sesje odbywają się w godzinach popołudniowych, więc nie trzeba się zwalniać. Posiedzenia komisji również są w godzinach popołudniowych. Słowa p. Ligęzy są bzdurą. Dzień w pracy kosztuje 150-200 zł. Więc tyle należy się rekompensaty radnemu,który korzysta z dnia wolnego w pracy. Zamiast podwyższać diety radnym może należałoby zwiększyć budżet OPS, żeby nakarmić więcej biednych dzieci albo zwiększyć fundusze sołeckie, żeby wystarczyło na światełka. Wtedy nie musiałaby p. Romik oddawać swojej diety. Ani żaden inny radny nie robiłby łaski wykładając jakieś ochłapy z wypasionej diety.
 • 2015-01-05 15:56:52  oświeconyOstatnie wybory na sołtysów i do rad soleckich odbyły się w połowie lutego 2011, czy w tym roku wybory odbędą się również w lutym?
  Może będą połączone z wyborem nowego wójta?
 • 2015-01-05 12:21:30  obywatelciekawski moim zdaniem o odpowiedzialności włodarzy naszej gminy raczej mowy nie będzie. Wynika to z prostego powodu. Podstawą ich działań jest opinia radcy prawnego gminy. Osoby, która została wybrana w konkursie, w którym znając życie, jednym z warunków była znajomość i praktyka w zakresie prawa samorządowego. Podważając opinię radcy niejako podważaliby swoją własną decyzję o wyborze. Dodatkowo mówimy tutaj o osobie z uprawnieniami zawodowymi w zakresie świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej.

  Ponadto, dlaczego rządzący mieli by zakładać, że Pan radca się myli? Bo ktoś nawet nie podpisujący się imieniem i nazwiskiem coś napisał na jakimś forum? Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, ze w sprawach dotyczących rozbieżności w wykładni przepisów (czyli tak naprawdę niuansach dotyczących stosowania prawa) bardzo łatwo można zasłonić się brakiem wiedzy umożliwiającej ocenę poprawności wywodu.

  Co do pozostałych pytań:

  Ogólny nadzór nad działalnością gminy sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda (zasadniczo tzw. właściwość ogólną posiada wojewoda). Dodatkowo w tej sprawie mogłyby się wypowiedzieć sądy, w szczególności administracyjne lub organy odwoławcze w toku postępowania administracyjnego (ale to w sprawach indywidualnych).

  Tak naprawdę największe niebezpieczeństwo z wykonywaniem kompetencji wójta przez Panią zastępcę jest możliwość wystąpienia wadliwości czynności dokonanych od momentu zakończenia ubiegłej kadencji.

  Wójt posiada kompetencje do dokonywania czynności z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, czy wydawania decyzji administracyjnych. Jeżeli rozstrzygnięcie jakieś kwestii nie będzie kogoś satysfakcjonowało może, moim zdaniem, próbować podważać je ze względu na brak kompetencji Pani zastępcy do działania w charakterze osoby wykonującej kompetencje wójta (stanowi to podstawę do stwierdzenia np. nieważności decyzji administracyjnej).

  W najgorszym razie może dojść do masowego podważania czynności dokonanych przez Panią zastąpcę a takze osoby upoważnione przez nią juz w nowej kadencji, Skutki -> paraliż funkcji administracyjnych i może od biedy jakieś odszkodowania (ale to ostatnie trzeba będzie oceniać indywidualnie).

  Do kogo się zwrócić? Można zacząć od UG z prośbą o przekazanie pełnej opinii Pana Radcy Prawnego (bo nie oszukujmy się, że Radni dostali tylko wnioski ogólne, swoją gdyby im zależało powinni wymagać całej opinii). Ponadto wystąpienie z prośbą o informację w sprawie podjętych działań do wojewody też możliwe.
 • 2015-01-04 20:41:37  nauczycielPanie Z. BINKO-ośmieszył pan siebie i Urząd Gminy Bobrowniki .Brak budżetu na 2015 r a sobie i radnym przyznano najwyższe apanaże .Brak wiedzy i Doświadczenia w tym temacie. Trzeba zapisać się do szkoły . A może na naukę już nie pora .???
 • 2015-01-04 00:02:01  ZASKOCZONYBRAWO DLA TEJ PANI, KTÓRA PODJĘŁA TEMAT DIET .

  PLUS MINUS 150 TYSIĘCY NA ROK NA 15 RADNYCH DAJE NA MIESIĄC 1 TYSIĄC NA JEDNEGO!!! - DO TEGO NIEOPODATKOWANY !
  KIEDY GMINA LICZY ZALEDWIE OKOŁO 12 000 MIESZKAŃCÓW.
  OD TROSKI O SWOJĄ KIESĘ ZACZYNAJĄ. NÓŻ W KIESZENI SIĘ OTWIERA.

 • 2015-01-03 03:32:02  ciekawskiDo obywatel, dziękuję za odpowiedź na część pytań. Ciekawe czy ktoś teraz napisze że opinie przytaczają tu domorośli znawcy prawa.
  Mam pytanie zgodnie z twoja wykładnią „ wykonywanie obowiązków i kompetencji wójta przez panią zastępcę jest nie do pogodzenia z brzmieniem, umiejscowieniem w ustawie i celem art. 28g ust. 3a ustawy
  o samorządzie gminnym”. Czy możliwe jest wyciągniecie konsekwencje prawnej w takiej sytuacji jaka funkcjonuje w naszej gminie i kto ewentualnie za jej powstanie może odpowiadać wobec prawa. Pytanie zadaję w obawie o osoby które mogą być nieświadome konsekwencji.
 • 2015-01-03 01:43:53  obywatelciekawski, prawo można jak najbardziej interpretować na wiele sposobów. Można próbować argumentować nawet najbardziej karkołomne stanowisko. Jednakze nie każda próba argumentacji będzie wpisywała się w kanony wykładni prawa przyjęte w polskim systemie prawnym. W zasadzie z praktycznego punktu widzenia ważne jest stanowisko organu, który ostatecznie będzie podejmował decyzję w sprawie, w której argumentujemy. Najczęściej będą to sądy (powszechne albo administracyjne).

  Zasadniczo dzisiaj podkreśla się, że przy procesie wykładni powinno się analizować 3 aspekty (teraz będzie długo i nudnie, ale chciałbym pokazać podstawowe mechanizmy wykładni).

  Pierwszy wiążący się z wykładnią literalną (czyli mówiąc łopatologicznie jak zgodnie z zasadami rządzącymi danym językiem powinien być rozumiany dany fragment tekstu + kilka innych zasad extra).

  Drugi, jakim jest wykładnia systemowa, czyli interpretacja danego przepisu ze względu na miejsce, jakie zajmuje w danym akcie normatywnym (ustawie, rozporządzeniu), czy też w całym porządku prawnym. Tłumaczac prosto, jeżeli mamy jakiś artykuł ustawy to zazwyczaj w ustępie pierwszym będziemy mieli zasadę ogólną. W ust. 2, 3 i 4 będą od niej wyjątki.

  Trzecim aspektem jest tzw. wykładnia funkcjonalna (czasami zawierająca w sobie wykładnię celowościową. Nie wchodźmy w te szczegóły bo to raczej rozważania naukowe). Ma ona za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję ma pełnić przepis prawny. Pomocne w jej ustaleniu jest np. odwołanie się do celu w jakim dana regulacja została wprowadzona (tzw. ratio legis).

  Wykładni językowej i systemowej art. 28g ust. 3a dokonałem w poprzednim poście. Moim zdaniem jednoznacznie z nich wynika, że w sytuacji dotyczącej naszej gminy przepis ten powinien mieć zastosowanie (czyli kompetencje powinna wykonywać osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów nie zaś Pani zastępca).

  Teraz skupmy się na wykładni funkcjonalnej opartej o tzw. ratio legis. Zasadniczo w pełni cel ustawy oddaje artykuł zacytowany w poście Kuku 2 cd. Ja co prawda zapoznałem się z uzasadnieniem nowelizacji ustawy nie zas z artykułem, ale ten ostatni w pełni oddaje treści uzasadnienia. Powtarzając, art. 28 ust. 3a ustawy o samorządzie gminnym została wprowadzony po to, aby w momencie, gdy po wyborach a przed złożeniem ślubowania przez wójta pojawiła się przemijająca przeszkoda (w naszym wypadku zawieszenie w obowiązkach) kompetencje wójta wykonywała osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów nie zaś osoba dotychczas tę władzę sprawująca.

  Wykładnia funkcjonalna także wskazuje na to, że powinna zostać wszczęta procedura powołania tzw. komisarza (uwaga to nie jest „standardowy zarząd komisaryczny”! W ustawie taka osoba nazywa się osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody i ma inną pozycję ustrojową niż komisarz – tego wprowadza się ramach tzw. kompetencji nadzorczych).

  Co więcej, należy podkreślić, że art. 28g ust. 3a ustawy o samorządzie gminnym został wprowadzony dokładnie dla sytuacji takich jak ta w naszej gminie.

  Moim zdaniem, biorąc pod uwagę wynik wszystkich rodzajów wykładni (w szczególności funkcjonalnej) to stanowisko Pana Radcy Prawnego, iż do złożenia ślubowania przez Pana Ziembę kompetencję i obowiązki wójta może wykonywać Pani zastępca jest nie do pogodzenia z brzmieniem, umiejscowieniem w ustawie i celem art. 28g ust. 3a ustawy o samorządzie gminnym.
 • 2015-01-02 20:56:20  AlekRadę Gminy też moża odwołać przed upływem kadencji.
 • 2015-01-02 20:51:28  Kuku 2 cd.Wklejam inf. znalezioną - taki był zamysł prawodawcy, przewidując sytuację w Naszej gminie. Artykuł z 2011r.
  "W czasie choroby lub aresztowania wójta przed ślubowaniem ma go zastąpić osoba wskazana przez premiera
  Grupa posłów wniosła do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Zawiera on przepisy, które mają być rozwiązaniem sytuacji, w której wójt zachoruje przed złożeniem ślubowania na sesji rady.
  Po upływie kadencji wójt pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego, czyli do złożenia przez niego ślubowania. Tak wynika z obowiązującego art. 29 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (usg). Jednocześnie przepisy nie wyjaśniają, jak długo były wójt może pełnić te obowiązki wówczas, gdy nowo wybrany zachoruje i z tego powodu nie będzie mógł ślubowania złożyć. Z sytuacją taką mamy obecnie do czynienia w Oświęcimiu.
  Rozwiązaniem tego problemu ma być zaproponowany przez posłów nowy art. 28g ust. 3a ustawy, zgodnie z którym w razie gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta zaistnieje przed złożeniem ślubowania, kompetencje wójta przejmuje osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów. Namiestnik premiera obejmie zatem władzę w gminie nie tylko wówczas, gdy nowy, lecz jeszcze niezaprzysiężony wójt zachoruje, ale również gdy zostanie tymczasowo aresztowany, osadzony w więzieniu bądź ukarany aresztem (art. 28g ust. 1 usg).
  Zaproponowana nowelizacja zmienia również zasady składania ślubowania przez wójta. Tak jak obecnie zasadą pozostaje, że nowo wybrany wójt składa je na zwołanej w tym celu sesji rady, która ma się odbyć w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
  Nowością są dwa ustępy – 2 i 3 – dodane do art. 29a ustawy o samorządzie gminnym. Pierwszy z nich przewiduje możliwość złożenia przez wójta ślubowania na piśmie. Informację o tym należy podać do publicznej wiadomości mieszkańców gminy w drodze obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na jej terenie.
  Z kolei nowy ust. 3 zakreśla termin, w jakim wójt powinien ślubowanie (na sesji rady lub na piśmie) złożyć. Wynosi on trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyboru wójta. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z odmową jego złożenia, a w konsekwencji powoduje wygaśnięcie mandatu szefa gminy i konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów."

 • 2015-01-02 19:04:08  Kuku 2Każdy wie, iż interpretacja przepisów uzależniona jest od strony, którą prawnik reprezentuje. Dla mnie opinia radcy na korzyść wójta, nie zdziwiłabym się gdyby AZ sam ją sporządził – GRA NA CZAS.
  W mojej ocenie kadencja wójta upływa w tym samym dniu, w którym upływa kadencja rady gminy, czyli po upływie 4 lat od dnia poprzednich wyborów samorządowych. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 tej ustawy, po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Ten przepis stanowi dla Naszej gminy „kość niezgody”. Miało być dobrze a wyszło jak zawsze. Jednak określenie „do czasu” ma jakieś ramy i dla mnie kluczowym jest okres 3 miesięcy, w których nowo wybrany wójt winien złożyć ślubowanie.
  Na chłopski rozum – gdyby Rada Gminy miała jaja:
  1. Nowa Rada wzywa AZ do złożenia wyjaśnień dot. przyczyn w opóźnieniu złożenia ślubowania/ uchylania się od złożenia ślubowania;
  2. Po złożeniu wyjaśnień, z uwagi na „oczywistą oczywistość” (AZ nie może złożyć ślubowania, bo ma czynny zakaz sprawowania urzędu) uznajemy, iż AZ odmawia złożenia ślubowania;
  3. RG podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu i informuje Komisarza Wyborczego;
  4. Tu mam wątpliwości - RG decyduje czy będą nowe wybory czy może powołany zostanie komisarz.
  Ale to wariant – GDYBY RADA GMINY miała JAJA i nie chodziła na sznurku AZ.

  Co do diet naszych biednych radnych.
  Warto wiedzieć: „Jeśli zauważamy w uchwale niekorzystny dla nas zapis, to możemy podjąć kolejno odpowiednio środki prawne:

  1. Wezwanie Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do usunięcia naruszenia prawa
  2. Skarga na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  Tryb powyższy przysługuje każdemu, kto wywodzi swój interes prawy, to znaczy wynika ze ściśle określonego przepisu prawa oraz dotyczy bezpośrednio skarżącego. Nie można zaskarżyć uchwały, tylko dlatego, że „się nie podoba”.
 • 2015-01-02 11:33:26  ciekawskiDo obywatel. Po przeczytaniu Twojego komentarza nasuwa się kilaka pytań, czy można na nie odpowiedzieć jednoznacznie, czy i w tym zakresie polskie prawo jest tak skomplikowane że można je interpretować przynajmniej na dwa sposoby.
  1. Czy pani Zastępca Wójta pełni funkcję, obecnie zajmuje stanowisko zgodnie z prawem czy
  niezgodnie z prawem.
  2. Jaka instytucja kontroluje zgodność z prawem postępowania w takim wypadku, mam na myśli
  sprawowanie obecnie funkcji przez Zastępcę Wójta?
  3. Do jakiej instytucji należy wystąpić z zapytaniem o zgodność z prawem obecnego stanu
  i kto to powinien zrobić aby raz na zawsze wyjaśnić sytuację
  4. Jeżeli obecna sytuacja byłaby niezgodna z prawem kto odpowie za jej sprokurowanie
  i utrzymywanie i jakie mogą być konsekwencje prawne dla takich osób?
 • 2015-01-02 05:48:32  obywatelNa wstepie chciałbym zaznaczyc, iż jest mi bardzo milo, że w komentarzu z dnia 19.12 udało mi się przewidzieć rozszerzenie porządku obrad o uchwałę dot. reprezentacji w KZK GOP i opieranie się przez naszych gminnych urzędników na tezie, iż zastępca może w dalszym ciągu działać w charakterze osoby wykonującej prawa i obowiązki wojta.

  I. Sytuacja wojta

  Odnosząc się do slow Pana Radcy Prawnego, to są one mało przekonujące. Po pierwsze proponuje zwrocic uwage na 2 kwestie. 1) W jakim okresie ustawa o samorządzie gminnym przyznaje zastępcy wojta kompetencje do wykonywania kompetencji i obowiązków wójta. 2) Jakie sa przesłanki powolania komisarza?

  Odpowiadając na postawione pytania:

  1) Zastepca wojta wykonuje zadania i kompetencje wójta w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych jednak nie dłużej niż do dnia wygasnięcia mandatu wójta (art, 29 ust. 6 pkt 4 ustawy ).

  Rozumiem, że Pan Radca Prawny stoi na stanowisku, ze mandat wojta wygasa w momencie złożenia ślubowania przez nowo wybranego wójta. Jednakże autorzy komentarzy do ustawy o samorządzie gminnym oraz inni przedstawiciele doktryny nie podzielają takiego stanowis ka. Twierdza oni, że kompetencja zastępcy wojta wygasa w momencie końca kadencji (chyba wrzucę gdzieś do internetu komentarze dotyczace tych kwesstii. Kto bedzie chcial sobie poczyta i wyciągnie wnioski ).

  2) Oczywiście przeslanek powołania komisarza w ustawie jest kilka (m.in. zaistnienie przemijającej przeslanki i brak powołonego zastępcy) jednakze w sytuacji naszej gminy najistotniejszy jest przypadek zawarty w art. 28g ust. 3a ustawy o sam. gm. Zgodnie z nim w przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta zaistnieje przed złożeniem przez wójta ślubowania, zadania i kompetencje wójta przejmuje tzw. komisarz.

  Zakres zastosowania normy jest jasny. Stosujemy ją w momencie, gdy przemijajaca przeszkoda zaistnieje przed zlożeniem slubowania. Nie mamy tutaj dodatkowych przeslanek, jak zlożenie slubowania prez wojta, na które powołuje się Pan Radca. Tym bardziej, ze z jego słów wynika cos zupełnie przeciwnego od brzmienia przepisu. Literalnie sprawa jest jasna. Spoglądając na zagadnienie od strony systemowej to przywołany przepis jest szczególny w stosunku do przepisów o wykonywaniu kompetencji przez zastępce wojta, więc będzie miał pierwszeństwo zastosowania.

  Ponadto pojawia się jeszcze jedna problematyczna kwestia. Pan Radca powołuje się na konieczność złożenia ślubowania przez Pana Ziembę. Tylko czy będąc zawieszonym może on w ogóle takie ślubowanie złożyć? Jeżeli w świetle prawa objęcie mandatu w postaci złożenia ślubowania jest traktowanie jako jego wykonywanie, to nie. Tak też wynika z słów przedstawicieli PKW

  http://www.tvn24.pl/lodz,69/wojt-zostal-skazany-i-jest-zawieszony-ale-w-wyborach-startuje-jak-wygra-zaczna-sie-klopoty,487619.html

  Przyjecie braku możliwości zlożenia przez Pana Ziembę slubowania tak naprawdę obala caly wywod Pana Radcy.

  Co więcej, jeżeli wojt nie może złożyć ślubowania z powodu zawieszenia to ciężko mowić, że uchyla się od złożenia ślubowania i wygasić mu mandat. W takiej sytuacji pani zastępca miałaby wykonywac kompetencje aż do konca kadencji? Absurd.

  Generalnie, ja tego uzasadnienia nie kupuje. Moim zdaniem jest bardzo naciągane (aczkolwiek może to wynik tego, że są prezentowane tylko główne wnioski). Sprzeczność z poglądami uznanych przedstawicieli prawa administracyjnego także powodzenia mu nie wróży.

  Mówiąc zas szczerze, moim zdaniem, Pan Ziemba zdaje sobie sprawę z tego, ze mandatu objać nie może. Dlatego jesteśmy świadkami igrzysk dla ludu obejmujących L4, opinie Pana Radcy, czy nawet podnoszenie stawek RG. Mają one za zadanie przeciagnięcie jak najdłużej obecnego sposobu zarzadzania gminą. Nie chce być złym prorokiem, ale nie zdziwiłbym się gdyby stojąc w obliczu nieuchronnego powołania komisarza obecna ekipa rzadzaca zdecydowala się na ponowne wybory wojta i wskazanie przez Pana Ziembe delfina (póki jeszcze ten ma poparcie).

  II. Uchwala RG w przedmiocie wysokości stawek

  Odnosząc się zaś do skandalicznej Rady Gminy. Moim celowa była to szopka mająca odwrocic uwagę. Jeżeli Panstwo chcą na tę hucpę udzielić odpowiedzi, to proszę pomyśleć, o przeprowadzeniu referendum lokalnego w przedmiocie wysokości diet. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że stawki za sesje mogłyby by być przedmiotem takiego wykorzystania demokracji bezpośredniej (jeżeli propozycje mieściłyby się w ustawowych widełkach). Trzeba zebrać podpisy 10% uprawnionych do glosowania. Cala akcja może ruszyc już z inicjatywy 5 osób.

  Zastanawiałem się nad kosztami takiego przedsięwzięcia. Jednakze pobieżna lektura wskazuje, że koszty referendum mogą być niższe niż wydatki poniesione przez gminę na poczet wyższych wyższych diet.

  http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/388097,Ile-placa-samorzady-za-lokalne-referenda.html

  http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/2013_pliki_rozne/raport_referenda/referenda_lokalne_raport_kprp_20130925_131447.pdf
 • 2015-01-01 19:42:11  aaaNie rozumiem rozczarowania osobą pani Romik i innymi podobnymi. Jacy byli tacy są i teraz, no może teraz czują się bardziej pewni i poziom arogancji znacznie wzrósł . Jakie doświadczenie posiada p. Romik. Chyba w grzaniu stołka. Aktywnością się nie wykazywala. Szanowna wyborczyni trzeba było dokładnie sprawdzić kandydatów ,komitety z ktorych startują.
 • 2015-01-01 18:52:36  h2oNa wesoło i nie tylko ...

  Ulicą idzie staruszek.
  W pewnej chwili potknął się i upadł. Podchodzi do niego p. Romikowa i pomaga mu wstać.
  - Bardzo pani dziękuję - mówi staruszek. - Jak mogę się pani odwdzięczyć?
  - Niech pan za 4 lata w wyborach odda swój głos na mnie.
  - Ależ droga pani, ja tylko upadłem na d..., a nie na głowę !!!
 • 2015-01-01 18:26:18  wyborcaludzie niech sie ta rada opamięta ,przecież to my ich wybraliśmy i do nas tez należy głos w tejsprawie ,społeczeństwo nie godzi się na takie diety i radzimy panie przewodniczący wziąć to pod uwage
 • 2015-01-01 18:22:02  wyborcznirzeczywiście p ,Romik się skompromitowała swym komentarzem ale przecież sami ją wybraliśmy pewnie myśleliśmy że za takim doświadczeniem idzie większa kompetencja a tymczasem okazało się że chyba bardziej większe potrzeby finansowe,zmarnowałam swój głos jestem rozczarowana !
 • 2015-01-01 17:50:12  h2oWitam w Nowym Roku - jeszcze raz wszystkim Wszystkiego Najlepszego.
  Olek- jo to wiem jak jest po śląsku, i większość też wie ale ty mi powiedz jak jest po śląsku ... żona pszczelarza?
 • 2015-01-01 17:22:22  olekJak na Śląsku nazywają pszczelarza ?
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.