W sprzedaży: Publikacja o historii Bobrownik i Sączowa, pióra Janusza Hetmańczyka

Kilka słów o Fundacji ZWIASTUN


 
Fundacja "ZWIASTUN" powstała w kwietniu 2013 roku. Została założona przez grupę osób skupionych wokół portalu internetowego bobrowniki.tv. Pierwszy pomysł jej powstania wyszedł od twórcy i właściciela portalu - Henryka Wadowskiego.
Postanowił on sformalizować  współpracę kilku osób, które aktywnie uczestniczyły w tworzeniu i funkcjonowaniu naszej internetowej telewizji. Grupa ta miała wiele pomysłów na rozwinięcie swojej działalności oraz na realizację różnych projektów, poza samym prowadzeniem portalu internetowego. Po licznych dyskusjach powstał zarys profilu działalności planowanej fundacji, który następnie został ujęty w opracowanym statucie. Podstawowymi celami działalności Fundacji 'ZWIASTUN" są :
- działania zmierzające do kreowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- informowanie społeczeństwa o wydarzeniach społecznych, gospodarczych, religijnych, politycznych,
- wspieranie wolności i niezależności mass mediów, rozumianych jako środki społecznego komunikowania,
- ochronę wartości kulturowych i przyrodniczych charakterystycznych dla każdego regionu,
- działania na rzecz edukacji i rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wspieranie i propagowanie rozwoju samorządności lokalnej i organizacji pozarządowych.
Realizacja powyższych celów (oraz innych wymienionych w statucie) jest dla nas głównym impulsem do budowania od podstaw naszej Fundacji. Chcemy poprzez realizację naszych celów i planów, przyczynić się do rozwoju naszego kraju i społeczeństwa, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Dlatego działalność Fundacji będzie się skupiać głównie na terenie Gminy Bobrowniki. Jesteśmy przekonani, że działalność ta będzie przynosiła wiele korzyści naszej lokalnej społeczności oraz - co za tym idzie - osobistą satysfakcję nam i wszystkim osobom, które zaangażują się w nasze projekty.

Poniżej dane teleadresowe Fundacji:
Fundacja ZWIASTUN
ul. Sienkiewicza 336
42-583 Bobrowniki


Zarząd Fundacji "ZWIASTUN"

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Fundacją zapraszamy do kontaktu - najlepiej przez formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy do wglądu kilka podstawowych dokumentów Fundacji ZWIASTUN:

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Statut Fundacji

Decyzja o przejęciu wydawania portalu Bobrowniki.TV

Informacja o wynikach zbiórki publicznej prowadzonej w dniach od 27.07-30.08.2013r. na podstawie decyzji Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 1 lipca 2013r. o numerze USC.5311.5.2013. Zbiórka przeprowadzona na potrzeby realizacji projektu "Obelisk".

Sprawozdanie z działaności Fundacji ZWIASTUN za rok 2013, przyjęte przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji:
strona 1       strona 2     strona 3     strona 4      strona 5

Deklaracja podatkowa CIT-8 (wraz z załącznikiem CIT-8/O) za rok 2014 złożona do Urzędu Skarbowego w Będzinie w dniu 31.03.2014:
CIT-8 strona 1                     CIT-8 strona 2                     CIT-8 strona 3
CIT-8/O strona 1                CIT-8/O strona 2                 CIT-8/O strona 3

Sprawozdanie w działalności Fundacji Zwiastun za rok 2014 złożone w lipcu 2015 r. do Sądu Rejonowego w Katowicach.
strona1          strona2          strona3          strona4          strona5
strona6          strona7          strona8          strona9          strona10
strona11        strona12        strona13        strona14        strona15

Sprawozdanie w działalności Fundacji Zwiastun za rok 2015 złożone w lipcu 2016 r. do Sądu Rejonowego w Katowicach.
SF_2015 s01       SF_2015 s02       SF_2015 s03      SF_2015 s04      SF_2015 s05          SF_2015 s06    SF_2015 s07      SF_2015 s08        SF_2015 s09

Sprawozdanie w działalności Fundacji Zwiastun za rok 2016 złożone w lipcu 2017 r. do Sądu Rejonowego w Katowicach.
SF_2016 s01    SF_2016 s02    SF_2016 s03      SF_2016 s04      SF_2016 s05     SF_2016 s06      SF_2016 s07      SF_2016 s08
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /