BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

3 Grudnia 2010Pierwsza Sesja Rady Gminy Bobrowniki


Pełna wersja całej sesji znajduje się w archiwum naszego portalu w formie płyty DVD


W dniu 1 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Bobrowniki.


Pierwszą część Sesji prowadził Radny Senior – Stanisław Przybylak.

 

.

Spośród ustawowego składu 15 Radnych w sesji brało udział 14. Stosunkiem głosów 10 za, 4 przeciw - zmieniono porządek obrad wprowadzając dodatkowy punkt dotyczący projektu uchwały o zmianie Statutu Gminy Bobrowniki.


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Stanisław Fiołek wręczył zaświadczenia o wyborze na

Radnego członkom Rady.  Następnie wręczył zaświadczenie wybranemu na stanowisko Wójta Gminy Panu Arkadiuszowi Ziembie.

 

Po odczytaniu tekstu Roty przez Przewodniczącego nowo wybrani Radni złożyli ślubowanie. Przystąpiono do wyboru organów Rady Gminy Bobrownik. Na funkcję Przewodniczącego Rady zgłoszono dwie kandydatury
- Pana Jerzego Chwała
- Pana Adama Nocuń


W głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 10 za kandydaturą Pana Jerzego Chwała - 4 dla Pana

Adama Nocuń.


Tym samym na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki został wybrany Pan Jerzy

Chwała.

 

Od tego momentu przewodnictwo nad obradami Sesji przejął nowo wybrany Przewodniczący.  Stosunkiem głosów 11 za, przy 3 wstrzymujących Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowniki polegającą na:
- wprowadzaniu zapisu o dwóch wiceprzewodniczących (poprzedni zapis mówił o jednym

wiceprzewodniczącym).
- stosunkiem głosów 10 za, 4 przeciw przyjęto zapis:
„W przypadku nieobecności Przewodniczącego obrady prowadzi wskazany przez

Przewodniczącego Wiceprzewodniczący”.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


W dalszej części obrad wybierano organy Rady Gminy Bobrowniki.


Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono jedną kandydaturę Pani Krystyny Bożek.  W głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 13 za ,1 przeciw  Pani Krystyna Bożek została wybrana na funkcję  iceprzewodniczącej Rady Gminy Bobrowniki.


Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono dwie kandydatury:
- Pani Krystyny Mikulskiej
- Pana Stanisława Przybylak

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 11 za przy 3 wstrzymujących Rada powierzyła tę funkcję

Pani Krystynie Mikulskiej.


W skład Komisji weszli:
Pani Katarzyna Cofała
Pan Jacek Mościński
Pani Alicja Nabrdalik Kocot
Pan Stanisław Przybylak

Pan Artur Pycela

Uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie – 14 głosów za. W następnym punkcie obrad powołano stałą Komisję Rady Gminy – Komisję Budżetową. Na funkcję Przewodniczacej Komisji budżetowej wysunieta zostala tylko jedna kandydatura Pani Krystyny Głogowskiej. W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 12 za przy 2 wstrzymujących. Funkcję tę powierzono Pani Krystynie Głogowskiej. 

 

W skład Komisji weszli:
- Pani Krystyna Bożek
- Pani Anna Kocot
- Pani Dorota Ligęza
- Pani Alicja Nabrdalik Kocot
- Pani Ilona Najda
- Pan Adam Nocuń
- Pani Alina Romik

Uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki przyjęto jednogłośnie 14 głosów za.

Po czym Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Pan Jerzy Chwała zamknął obrady  I Sesji Rady Gminy Bobrowniki.

 

 

Dla serwisu Bobrowniki.TV: Jacek Mościński

Zdjęcia: Henryk Wadowski

NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Dostępna ilość znaków: 500 Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu Nick musi mieć od 5 do 10 znaków oraz składać się z liter (bez polskich znaków), cyfr, spacji, myślnika, podkreślenia      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.