W sprzedaży: Publikacja o historii Bobrownik i Sączowa, pióra Janusza Hetmańczyka

Temat ogólny (z poprzedniej wersji serwisu)

Przypominamy, że wypowiedzi użytkowników forum nie są cenzurowane przez Redakcję. Blokowane są tylko te komentarze, które zawierają wulgaryzmy oraz w sposób widoczny i jednoznaczny naruszają przepisy prawa. Każda osoba, która stwierdzi że któraś z wypowiedzi narusza jej dobra osobiste, może i powinna zgłosić ten fakt administratorowi portalu poprzez formularz "Kontakt", z podaniem szczegółów co i dlaczego powino zostać zablokowane i wtedy taki komentarz zostanie przez Redakcję usunięty.
Redakcja Bobrowniki.TV


Komentarze (26348):

 • 2024-06-07 08:57:39  do ekspertŻeby nie było:
  „Świadkowie Jehowy posługują się przekładem Nowego Testamentu, który nosi tytuł Chrześcijańskie Pisma Greckie… (1994 r.), i jest adaptacją ich przekładu angielskiego. Miejscami dosłowny, gdzie indziej zmienia brzmienie oryginału, np. zastępując greckie słowo »Pan« (Kyrios) przez Jehowa, a nawet go fałszuje, zacierając miejsca mówiące o boskości Chrystusa” (Słownik Wiedzy Biblijnej, Warszawa 1997, hasło: Przekłady, str. 654).
 • 2024-06-07 08:50:23  do ekspertἐκκλησία - ecclesia (nie eccelsia jak błędnie piszesz) to ogół współwierzących, wpólnota, czyli kościół.
 • 2024-06-07 08:46:30  do ekspertTak jak piszesz, opieram się na najstarszych manuskryptach i broń mnie Bóg na katolickich tłumaczeniach. Akurat ja jestem prawosławny. I u nas w Piśmie, podobnie jak w podważanych przez ciebie katolickich przekładach, jest podobnie, tylko w waszych pismach są przekłamania, żeby dopasować do waszych twierdzeń pismo.
  A końcówka twojego wpisu, argumenty ad personam, to dlatego, bo skończyły ci się argumenty merytoryczne? Tylko glupcy (nie umniejszając głupcom) przechodzą do ataków osobistych
 • 2024-06-06 18:43:31  to nie nasza wojna"Tak boję się, jestem tchórzem. Wolę nim być, niż umierać" - wyznaje jeden z ukraińskich uchylantów. Są ich tysiące, unikają poboru do wojska, nie chcą bronić ojczyzny i uciekają z niej przez zielone granice. - Powtarzają: "Na świecie biorą nas za bohaterów, a my nie chcemy nimi być. Chcemy żyć!"

  https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103086,31017056,gina-podczas-ucieczek-nie-chce-walczyc-ani-umierac-za-zelenskiego.html
 • 2024-06-06 15:28:19  ekspertDo do ekspert

  Opieraj się na najstarszych manuskryptach, a nie katolickich przekłamaniach, w których słowo eccelsia czyli zbór, zgromadzenie, przetłumaczono błędnie na kościół. Nie przypisuj Pawłowi to czego nie napisał.
  Ile żon miał Józef, mąż Marii, matki Pana Jezusa?
  Dlaczego napisałeś do mnie "piszecie"? Masz halucynacje? Bierzesz coś?
 • 2024-06-06 14:50:19  do ekspertPrzełożony zgromadzenia (czy nadzorca jak piszecie w swojej ocenzurowanej i dopasowanej do waszych twierdzeń zniekształconej Biblii) to po grecku Επόπτης
 • 2024-06-06 14:36:39  do ekspertW czasach Pawła nie było Polski, wielożeństwo nie odnosi się do współczesnych czasów, tylko do ówczesnych.
 • 2024-06-06 14:35:15  do ekspertPiszesz: "W czasach Pana Jezusa, czy Pawła nie było kościołów, biskupów i kleru". A Paweł pisze wprost: επισκοπης czyli biskup.
 • 2024-06-06 07:21:24  ekspertW Polsce nie ma wielożeństwa.
 • 2024-06-06 05:21:09  prawo autorskiedo; złodzieja?

  Dlaczego duchowny powinien być mężem jednej żony?

  Ks. Paweł Malecha

  https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2003/Przewodnik-Katolicki-22-2003/Przewodnik-liturgiczny/Dlaczego-duchowny-powinien-byc-mezem-jednej-zony
 • 2024-06-05 16:38:50  pytamaaaaa, bbbbb, ccccc

  Jesteś złodziejem?
 • 2024-06-05 14:43:17  ekspertW czasach Pana Jezusa, czy Pawła nie było kościołów, biskupów i kleru. Były jedynie zgromadzenia i byli tacy którzy tam zarządzali tymi zgromadzeniami. Nie było to sprawowanie jakiegoś urzędu. Potem powstały religie i biskupi, czyli guru w religii. Apostołowie utrzymywali się z pracy swoich rąk, taki kler to pasożyt. Nie dość że przeinacza Słowo Boże, to żyje z pracy innych. Paweł nie napisał że przełożony zgromadzenia MOŻE BYĆ ŻONATY, tylko że MA BYĆ. Dalej napisał dlaczego.
 • 2024-06-05 14:04:33  cccccTak trudnemu zadaniu nie wszyscy mogli sprostać. Gwarancję dawali tylko ci, którzy w pogaństwie mieli co najwyżej jedną żonę. Stąd św. Paweł pisze, że biskup, prezbiter czy diakon powinien być mężem jednej żony.
  Powyższa analiza tekstów Pawłowych pozwala wysunąć ciekawy wniosek. Okazuje się bowiem, że listy Apostoła Narodów wcale nie zachęcają duchownych do zawierania małżeństwa, jak uważają niektórzy, ale wręcz przeciwnie, pokazują, że pewna forma celibatu istniała już w czasach apostolskich.
 • 2024-06-05 14:04:13  cccccZ jakiego powodu osoby o dobrej reputacji moralnej i o dużym autorytecie społecznym, które w dobrej wierze miały przed nawróceniem więcej niż jedną żonę, nie mogły zostać szafarzami sakramentów świętych? W tym miejscu przychodzą nam z pomocą wspomniani wcześniej papieże Syrycjusz i Innocenty I, którzy uważają, że intencją św. Pawła było, aby duchowny po przyjęciu święceń zachowywał wstrzemięźliwość małżeńską, czyli żeby zaniechał współżycia cielesnego ze swoją żoną.
 • 2024-06-05 14:03:51  cccccW tej sytuacji Tymoteusz i Tytus stanęli przed bardzo poważnym problemem związanym z wyborem kapłanów: kogo spośród nowo ochrzczonych należałoby wybrać na szafarzy sakramentów? Niewątpliwie nie mogli to być ludzie małej wiary czy wątpliwej reputacji moralnej. Z prośbą o pomoc zwrócili się do św. Pawła, który w odpowiedzi napisał im m.in., że kandydat na biskupa, prezbitera czy diakona powinien mieć przed przyjęciem chrześcijaństwa tylko jedną żonę. Dlaczego tak wielkie ograniczenie?
 • 2024-06-05 14:03:33  cccccTymoteusz i Tytus, do których Paweł kieruje swoje listy, głosili Ewangelię poganom i pośród nawróconych na chrześcijaństwo zakładali pierwsze wspólnoty. Nie mogli jednak, podobnie zresztą jak i Paweł, zostać w nowo powstałych gminach chrześcijańskich na stałe, gdyż musieli iść dalej, aby także innym głosić Dobrą Nowinę. Młody zaś Kościół potrzebował szafarzy sakramentów, ponieważ każda wspólnota chrześcijańska chciała celebrować Eucharystię.
 • 2024-06-05 14:03:15  cccccW podobnym duchu pisze Paweł z Tarsu o prezbiterach i diakonach. W tym więc kontekście słowa mąż jednej żony należy odnieść nie do czasu sprawowania urzędu, ale do okresu przed przyjęciem święceń kapłańskich. A zatem na biskupa, prezbitera lub diakona można było wybrać w Kościele pierwotnym tylko tego, kto przed przyjęciem święceń miał w swoim życiu co najwyżej jedną żoną.
 • 2024-06-05 14:03:03  cccccJeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży (1 Tm 3, 2-5). Dla naszego rozważania bardzo istotne jest ostatnie zdanie przytoczonego tekstu. Wskazuje ono bowiem na to, że św. Paweł Apostoł miał na myśli nie tyle przymioty biskupa sprawującego urząd, ale cechy, którymi powinien wyróżniać się kandydat na biskupa.
 • 2024-06-05 14:02:47  cccccAby zrozumieć pouczenie Pawłowe, najpierw trzeba spojrzeć na kontekst, w jakim zostało ono przekazane. Apostoł Narodów w pierwszym liście do Tymoteusza pisze: Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.
 • 2024-06-05 14:02:24  cccccNa pierwszy rzut oka wydaje się, że Apostoł Narodów zachęca duchownych do zawierania małżeństw. Tak też rozumieją ten tekst liczni chrześcijanie. Co więcej, wielu z nich zadaje sobie pytanie: dlaczego dzisiaj nie wolno kapłanom się żenić? Czyżby św. Paweł zachęcał duchownych do małżeństwa?
 • 2024-06-05 14:00:54  cccccMając w pamięci to, że celibat w Kościele jest od początku formą życia szczególnie docenianą, oraz to że chrześcijanin nie może mieć na raz wielu żon, należy wyprowadzić wniosek, że wg autora natchnionego biskup powinien odznaczać się szczególną cnotą. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że św. Paweł sformułowanie "mąż jednej żony" wpisał pomiędzy inne cnoty. Przypomnijmy, "nienaganny", "rozsądny", czy "przyzwoity".
 • 2024-06-05 13:59:58  cccccSiódmy rozdział 1 Kor wnosi wiele. Św. Paweł opisuje tam różne sposoby życia w Kościele: jako małżonek i jako celibatariusz. Małżeństwo jest godziwe i dobre, jest ono darem od Pana. Jednak Duch Święty przez św. Pawła ukazuje, że w życiu małżeńskim może być trudno o całkowite oddanie się Bogu. Stąd św. Paweł mówi, że choć nie ma "nakazu Pańskiego co do dziewic", to jednak daje radę nie w imię Pana, lecz własnym, że "dobrze to dla człowieka tak żyć", czyli żyć w celibacie (por. 1 Kor 7,25n).
 • 2024-06-05 13:57:04  ccccc1) Może to oznaczać, że poligamia uniemożliwia objęcie urzędu starszego, diakona czy pastora.
  2) Zwrot ten można było również przetłumaczyć jako ‘mężczyzna jednej kobiety.’ Oznaczałoby to, że biskup miał być absolutnie wierny kobiecie, którą poślubił.
  3) Wyrażenie to można rozumieć także, że starszy/ diakon/ pastor może być tylko raz żonaty, chyba że będąc wdowcem ponownie się ożenił.
 • 2024-06-05 13:51:35  cccccMąż jednej żony = "tylko raz żonaty" lub "uczciwie żyjący z jedną żoną". Nie szukający rozrywek u innych kobiet poza żoną lub nie mający wielu żon i kochanek. Kościół zachodni podniósł później wymagany stopień wstrzemięźliwości wprowadzając celibat.
 • 2024-06-05 12:55:22  POLAK PatriotaŁukasz Kohut

  Mam obywatelstwo polskie.
  Nie jestem Polakiem.
  Jestem Ślązakiem"

  Wojciech Korfanty

  "Jestem Ślązakiem, ale przede wszystkim Polakiem"

  "Wypowiadam gorącą prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski."
 • 2024-06-05 10:53:37  ekspertCo do tzw. "ojca świętego" czy reszty kleru, to wg. Biblii powinien być MĘŻEM JEDNEJ ŻONY. 1 Tymot. 3 rozdział.
  Żaden katolicki duchowny nie spełnia tego podstawowego wymogu.
 • 2024-06-05 10:52:02  miloscPłcie są dwie!

  Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny!
 • 2024-06-05 10:40:47  ekspertO celibacie i postach. 1 Tymot. 4: "1 Duch zaś otwarcie mówi1, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane2. 3 Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 4 Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre...
 • 2024-06-05 10:33:10  ekspertDo bbbbb
  Co do potępiania grzesznych, to w 1 Tesal. 5:14, napisano" Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!"
 • 2024-06-05 10:28:35  ekspertDo bbbbb
  Co do tzw. "ojca świętego" w Biblii napisano:" Mateusza 23:9 UBG
  "I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie."
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /