W sprzedaży: Publikacja o historii Bobrownik i Sączowa, pióra Janusza Hetmańczyka

Temat ogólny (z poprzedniej wersji serwisu)

Przypominamy, że wypowiedzi użytkowników forum nie są cenzurowane przez Redakcję. Blokowane są tylko te komentarze, które zawierają wulgaryzmy oraz w sposób widoczny i jednoznaczny naruszają przepisy prawa. Każda osoba, która stwierdzi że któraś z wypowiedzi narusza jej dobra osobiste, może i powinna zgłosić ten fakt administratorowi portalu poprzez formularz "Kontakt", z podaniem szczegółów co i dlaczego powino zostać zablokowane i wtedy taki komentarz zostanie przez Redakcję usunięty.
Redakcja Bobrowniki.TV


Komentarze (26348):

 • 2024-06-07 09:28:13  do ekspertTo tak na szybko co znalazłem w internecie, z tekstów pisanych przez katolików i protestantów. Poszukam jeszcze moich prawosławnych.
  https://piotrandryszczak.pl/biblia_swiadkow_jehowy_cz1.html
 • 2024-06-07 09:21:16  do ekspertJeśli w tych miejscach Świadkowie Jehowy umieli być zgodni z Apostołem Pawłem, to czemu w pozostałych 237 miejscach wstawiają imię Jehowa?
 • 2024-06-07 09:21:01  do ekspertInteresujące jest to, że istnieją przynajmniej dwa wersety w Starym Testamencie, zawierające imię Jahwe (Iz 29:10, Wj 24:8), cytowane później w Nowym Testamencie (Rz 11:8, Hbr 9:20), w których Towarzystwo Strażnica nie wstawiło imienia Jehowa. Postąpiło więc w tych wypadkach tak, jak wszyscy poważni wydawcy tekstu Biblii, którzy tak, jak Apostołowie, nie zamieścili nigdzie w Nowym Testamencie imienia Jahwe.
 • 2024-06-07 09:19:47  do ekspert„Ale poza tym w żadnym ze znanych nam dzisiaj starożytnych greckich manuskryptów ksiąg od Mateusza do Objawienia nie ma pełnego imienia Bożego” („Imię Boże, które pozostanie na zawsze” 1987 s. 23).
 • 2024-06-07 09:19:34  do ekspert Oto słowa w których Towarzystwo Strażnica przyznaje, że żaden rękopis Nowego Testamentu nie zawiera imienia Jahwe:
  „W zachowanych do dziś manuskryptach greckich, jak również w licznych przekładach starożytnych i współczesnych rzuca się w oczy brak imienia Bożego” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 408).
 • 2024-06-07 09:18:42  do ekspertSkąd Towarzystwo Strażnica bezbłędnie potrafi stwierdzić, w którym fragmencie należy wstawić („przywrócić”) imię Jehowa w Nowym Testamencie, a takich miejsc wyznaczyło 237, skoro nie ma ani jednego rękopisu nowotestamentowego z tym imieniem? Przecież cytaty z imieniem Jahwe ze Starego Testamentu hebrajskiego, przytaczane w Nowym Testamencie, to zaledwie około 80 fragmentów.
 • 2024-06-07 09:18:23  do ekspertW roku 1969 Towarzystwo Strażnica wydało Nowy Testament grecko-angielski, międzywierszowy (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures). „Uaktualniono” go w roku 1985 („Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 610). Nie ma w obu, w tekście greckim imienia Jehowa. W tłumaczeniu greckie Kyrios (Pan) oddane zostało określeniem „Jehowa” (gdy chodzi o Boga Ojca), choć obok, w przekładzie „słowo w słowo” oddano termin Kyrios (Pan) przez angielskie słówko Lord.
 • 2024-06-07 09:16:39  do ekspert Każdy sam może wyciągnąć wnioski, czy zmiany te świadczą o fachowości przekładów i czy dotyczą one istotnych spraw.

  Takich ‘korekt’ i sprostowań Marek Kowalski w swym artykule pt. „Chrześcijańskie Pisma Greckie” – porównanie wydań (www.brooklyn.org.pl) wymienił grubo ponad 1000, w aż 1188 wersetach z Nowego Testamentu Świadków Jehowy!
 • 2024-06-07 09:13:07  do ekspertWidzimy z tego, że gdy Towarzystwo Strażnica zauważyło, iż niektórzy ludzie, powołując się na jego Biblię, twierdzili, że Jezus ma nieograniczoną moc, to zmieniło po prostu tekst w swym przekładzie biblijnym.
 • 2024-06-07 09:12:48  do ekspertHbr 1:3 - „On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994).
  Hbr 1:3 – „On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).
 • 2024-06-07 09:11:52  do ekspertWidzimy z tego, że gdy Towarzystwo Strażnica zauważyło, iż niektórzy ludzie, powołując się na jego Biblię twierdzili, że można zwracać się z prośbami bezpośrednio do Jezusa, zmieniło po prostu tekst w swym przekładzie biblijnym.
 • 2024-06-07 09:11:33  do ekspert Drugi tekst biblijny z roku 1997 pozwala prośby do Boga, bo tak uczy Towarzystwo Strażnica:
  1J 5:13-15 - „Piszę to wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne - wy, którzy wierzycie w imię Syna Boga. A to jest ufność, którą żywimy do niego, że o cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje. Ponadto jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, to wiemy, że będziemy mieć wszystko, o co prosimy, bośmy go o to poprosili. („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).
 • 2024-06-07 09:10:54  do ekspert Pierwszy tekst biblijny z roku 1994 pozwala zanosić prośby do Syna Bożego:
  1J 5:13-15 – „Piszę to wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne - wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. A to jest ufność, którą żywimy do niego, że o cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje. Ponadto jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, to wiemy, że będziemy mieć wszystko, o co prosimy, bośmy go o to poprosili. („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994).
 • 2024-06-07 09:09:46  do ekspert „Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” (2003) zawiera wyraźne zaprzeczenie poprzedniej nauce podając, że Duch Święty:

  „nie jest mocą” (s. 111); „duch święty nie jest mocą Jehowy” (s. 282).
 • 2024-06-07 09:09:26  do ekspert „(...) »czynna moc Boża« przygotowywała ziemię na mieszkanie dla człowieka (...) Rodzaju [1 Mojżeszowa] 1:2-25, NW)” (Strażnica Nr 1, 1993 s. 4).

  Gdy Towarzystwo Strażnica stwierdziło w roku 1994, że Duch Święty jest „siłą”, a nie „mocą”, zmieniło swe słowa biblijne.
 • 2024-06-07 09:09:06  do ekspert Gdy Towarzystwo Strażnica uczyło, że Duch Święty to „moc”, to tak oddawało to na podstawie swej Biblii w różnych publikacjach:
  „W Księdze Rodzaju 1:2 Biblia mówi, że »nad powierzchnią wód to tu, to tam przemieszczała się czynna moc [‘duch’ (po hebrajsku: ru′ach)] Boża«. Duch Boży był czynną mocą, której Bóg użył do ukształtowania ziemi” („Czy wierzyć w Trójcę?” 1989 s. 20).
 • 2024-06-07 09:08:11  do epsert„A gdy znowu wprowadzi swego Pierworodnego na zamieszkałą ziemię, powie: »I niech go wielbią wszyscy aniołowie Boży« (NW)” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 17 s. 22 [ang. 15.11 1970 s. 702]).

  Hbr 1:6 – „I niech mu złożą hołd wszyscy aniołowie Boży” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).
 • 2024-06-07 09:07:33  do ekspertHbr 1:6 – But when he again brings his Firstborn into the inhabited earth, he says: “And let all God’s angels do obeisance to him” (New World Translation of the Holy Scriptures 1971; New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).
 • 2024-06-07 09:07:23  do ekspert Gdy Towarzystwo Strażnica odrzuciło „wielbienie” Jezusa wprowadziło „hołd” dla Jezusa w swej Biblii:
  „Jezus z pewnością odgrywa w czystym wielbieniu kluczową rolę, przez co zasługuje na szacunek i respekt (...). Ale cześć prawdziwi chrześcijanie słusznie oddają tylko Wszechmocnemu Jehowie Bogu” (Przebudźcie się! Nr 7, 2000 s. 27).

 • 2024-06-07 09:06:51  do ekspert Gdy Towarzystwo Strażnica uczyło, że należy „wielbić”, to tak uczyło też w swej Biblii:
  „Chrystus ma być wielbiony jako chwalebny duch, który zwyciężył śmierć na palu tortur” („Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” 1957 [ang. 1953, 1957] cz. II, s. 114).
  Hbr 1:6 - But when he again brings his First-born into the inhabited earth, he says: “And let all God’s angels worship him” (New World Translation of the Christian Greek Scriptures 1950; New World Translation of the Holy Scriptures 1970).
 • 2024-06-07 09:05:48  do ekspert Te nauki Towarzystwa Strażnica pojawiły się wcześniej niż Biblia Świadków Jehowy, którą do nich dostosowano (np. „pal” wprowadzono w roku 1936).

  Ale nie tylko w momencie wydania przekładu Nowego Świata w roku 1950 dopasowano go do wykładni tej organizacji, lecz też później dostosowywano go, gdy ‘korygowano’ ją w kolejnych latach wraz ze zmieniającą się nauką Świadków Jehowy.
 • 2024-06-07 09:05:31  do ekspert Podamy tu konkretne przykłady dostosowywania Biblii Towarzystwa Strażnica do potrzeb tej organizacji. Najbardziej dawnymi znanymi faktami są:

  wprowadzenie do Nowego Testamentu „pala” zamiast „krzyża”;
  wstawienie do Nowego Testamentu imienia Jehowa w 237 miejscach;
  wprowadzenie określenia „od domu do domu” (np. Dz 5:42);
  wstawienie terminu „spożywanie posiłku” (np. Dz 2:42);
  zastąpienie słowa „przyjście” (Jezusa) na „obecność”, domyślnie niewidzialną i od roku 1914 (np. Mt 24:3).
 • 2024-06-07 09:02:02  do ekspert„Wśród organizacji religijnych stanowimy wyjątek, ponieważ wydajemy, używamy i rozpowszechniamy przekład Biblii opracowany przez namaszczonych sług Jehowy. Ale to wcale nie znaczy, że chcemy ciągnąć zyski lub szerzyć sekciarskie poglądy” („Nasza Służba Królestwa” Nr 11, 1999 s. 7).
 • 2024-06-07 09:01:36  do ekspert„Kiedy są uściślane wyjaśnienia wersetów biblijnych lub usprawniane jakieś procedury, chętnie to akceptujemy. Z radością dostrzegamy dowody, że duchowe światło jest coraz jaśniejsze (Prz. 4:18). Jeśli trudno nam zrozumieć jakąś zmianę, prosimy Jehowę, by pomógł nam ją pojąć” (Strażnica 15.12 2008 s. 10).
 • 2024-06-07 09:01:16  do ekspert„Jednocześnie wiemy, że nasza wiedza na temat zamierzenia Bożego nie jest zupełna; w minionych latach musieliśmy niekiedy skorygować swe zrozumienie. Lojalni chrześcijanie są gotowi cierpliwie czekać, aż Jehowa wyjaśni pewne sprawy (Przysłów 4:18)” (Strażnica Nr 4, 2004 s. 17).
 • 2024-06-07 09:01:01  do ekspertTowarzystwo Strażnica zmienia swoje nauki i zapowiada kolejne ich ‘korekty’. W związku z tym warto prześledzić, jak ta organizacja dostosowuje swoją Biblię do zmieniających się wykładni. Oto wspomniane wypowiedzi Świadków Jehowy:
 • 2024-06-07 09:00:23  do ekspertDr William Barclay (Uniwersytet Glasgow): »Rozmyślne wypaczenie prawdy przez tę sektę widać w ich tłumaczeniu Nowego Testamentu. Werset J 1:1 został przetłumaczony: ‘Słowo był bogiem’, co jest tłumaczeniem gramatycznie niemożliwym. Jest oczywiste, że sekta, która tłumaczy Nowy Testament w ten sposób jest nieuczciwa«.

  (Obie wypowiedzi za: »Expository Times«, listopad 1953).
 • 2024-06-07 09:00:10  do ekspert Dr Eugene A. Nida (Przewodniczący Wydziału Tłumaczenia [] »Good News Bible« w Amerykańskim Towarzystwie Biblijnym): »Co się tyczy wersetu J 1:1, jest to oczywiście gmatwanina, po prostu z tej przyczyny, że Przekład Nowego Świata najwidoczniej jest dziełem osób, które nie biorą na serio składni języka greckiego«.
 • 2024-06-07 08:59:10  do ekspert„Ich Biblia w Przekładzie Nowego Świata w żadnym wypadku nie jest obiektywnym przekładem świętego tekstu na współczesną angielszczyznę, lecz tendencyjnym tłumaczeniem, w którym przemycono do tekstu samej Biblii wiele osobliwych nauk Towarzystwa Strażnica” - dr Anthony A. Hoekema, The Four Major Cults (Cztery główne sekty), Eerdmans, USA 1963, ss. 238-239.
 • 2024-06-07 08:58:20  do ekspert„Świadome wypaczenie prawdy przez tę sektę jest widoczne w jej tłumaczeniu Nowego Testamentu. (...) Jest zupełnie jasne, że sekta, która potrafi przetłumaczyć Nowy Testament w ten sposób jest nieuczciwa pod względem intelektualnym” - dr William Barclay, An Ancient Heresy in Modern Dress (Starożytna herezja w nowoczesnym przebraniu), The Expository Times, tom LXV, nr 1, październik 1953, s. 32.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /