BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online
Pomocnicy Św. Jakuba uhonorowani
Oznaką Zasłużonych dla Województwa Śląskiego.
 
25 lipca 2021 r. sączowska parafia pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła przeżywała uroczystości odpustowe, w których licznie brali udział parafianie, pielgrzymi i goście. Gośćmi honorowymi uroczystości była delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego reprezentująca. Marszałka Województwa Śląskiego pana  Jakuba Chełstowskiego. W skład delegacji wchodzili: Radna Sejmiku Województwa Śląskiego pani Jadwiga Baczyńska oraz pan Michał Węcel. 
 Po zakończeniu uroczystości religijnych goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ujawnili cel swojej wizyty i uczestnictwa w odpustowych uroczystościach.
Główną okolicznością, która przywiodła delegację do Sączowa było uhonorowanie w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego osób i organizacji działających na rzecz szerzenia i promocji kultu jakubowego  Oznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawaną przez  „Kapitułę Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Wyróżnienie to przyznawane jest podmiotom za całokształt działalności na terenie województwa śląskiego i nadawane jest uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej, składającej się z Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego jako wyraz uznania za działalność przyczyniającą się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Oznaki i intencyjne dyplomy wręczała wyróżnionym Zastępca Przewodniczącego Kapituły pani Jadwiga Baczyńska.
Złotą Oznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego został odznaczony Proboszcz sączowskiej parafii i Dziekan Sączowskiego  Dekanatu ks. Marek Sendal, który również pełni zaczytaną funkcję  kustosza Dróg Świętego Jakuba w Diecezji Sosnowieckiej.
W liście od Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego skierowanego do  ks. proboszcz czytamy:
„Wielebny Księże Proboszczu
(...)
Pragnę serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi za ogromny wkład w propagowanie dziedzictwa Św. Jakuba w województwie śląskim i poza jego granicami, a szczególnie za duszpasterską opiekę nad drogami Św. Jakuba w Diecezji Sosnowieckiej, w tym nad międzynarodowym szlakiem VIA REGIA wiodącym do grobu Św. Jakuba w Santiago de Compostela.
W tym szczególnym dniu, kiedy 25 lipca przypada w niedzielę, proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji przyznania Oznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Niech wstawiennictwo Św. Jakuba Apostoła pomaga Księdzu i wspiera w dalszej pracy duszpasterskiej na rzecz parafii, gminy, diecezji i województwa.”
Złotą Oznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego odznaczono również pana Dariusza Jurka, prezesa Stowarzyszenia Regionalnego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oraz sekcji Stowarzyszenia pod nazwą Zagłębiowski Klub Przyjaciół Camino działającej przy sączowskiej parafii. 
Za całokształt działań na rzecz promocji i szerzenia kultu jakubowego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymało Stowarzyszenie Regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Wyróżnienie z rąk wiceprzewodniczącej Kapituły odebrał prezes Stowarzyszenia pan Dariusz Jurek.
Srebrną Oznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego uhonorowano pana Piotra Matuskaprezesa i założyciela Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino.
 
Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym prestiżową Oznaką Honorową jako wyraz wdzięczności i podziękowania za wszelką pracę i działalność na rzecz rozwoju i promocji lokalnego środowiska składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy głębokiego uznania.
Barbara Zarodkiewicz - CzaplaNIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Dostępna ilość znaków: 500 Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu Nick musi mieć od 5 do 10 znaków oraz składać się z liter (bez polskich znaków), cyfr, spacji, myślnika, podkreślenia      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.