W sprzedaży: Publikacja o historii Bobrownik i Sączowa, pióra Janusza Hetmańczyka

25 Stycznia 2016Komisja Edukacji Kultury i Promocji Powiatu Będzińskiego w Zabytkowym Kościele w Bobrownikach

25 stycznia 2016 r. w salce konferencyjnej Parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach odbyło się posiedzenie wyjazdowe jednej z komisji Rady Powiatu Będzińskiego -pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Promocji Powiatu Będzińskiego. Posiedzenie rozpoczęło się zwiedzeniem zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca. W posiedzeniu dział wzięli Przewodnicząca Komisji Teresa Płoszaj-Binko, członkowie: Ewa Bierońska, Anna Hetmańczyk, Katarzyna Maciejewska, Halina Mentel, Lidia Polak i Jan Powałka oraz Członek Zarzadu Powiatu Będzińskiego Robert Szpinda, Naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Renata Zmarzlińska-Kulik , Inspektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Artur Pycela a także Powiatowy Konserwator Zabytków Artur Rok. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali historii kościoła, który jako jedyny zabytkowy obiekt architektury drewnianej Ziemi Będzińskiej jest dziedzictwem kulturowym nie tylko Bobrownik, ale także Powiatu Będzińskiego.

Promocja i współfinansowanie prowadzonych na nim prac konserwatorskich są wpisane także w program władz i samorządu powiatowego.

Część 1 - krótki zarys historyczny  opowiada Pani Halina Gajdzik


Część 2 - historyczne eksponaty kościelne  opowiada Pani Halina Gajdzik
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /