W sprzedaży: Publikacja o historii Bobrownik i Sączowa, pióra Janusza Hetmańczyka

Religia, wiara itp.

Przypominamy, że wypowiedzi użytkowników forum nie są cenzurowane przez Redakcję. Blokowane są tylko te komentarze, które zawierają wulgaryzmy oraz w sposób widoczny i jednoznaczny naruszają przepisy prawa. Każda osoba, która stwierdzi że któraś z wypowiedzi narusza jej dobra osobiste, może i powinna zgłosić ten fakt administratorowi portalu poprzez formularz "Kontakt", z podaniem szczegółów co i dlaczego powino zostać zablokowane i wtedy taki komentarz zostanie przez Redakcję usunięty.
Redakcja Bobrowniki.TV

Sakralne Dziedzictwo Śląska odc. 17: Kościół św. Rodziny w Piekarach Śląskich

25.03.2020 w południe dzwony wzywały do modlitwy2018-05-03 16:59:43  autentyczna wypowiedź, warto oglądać do końcahttps://youtu.be/VKOUxfHd9mc

Komentarze (1626):

 • 2022-01-26 07:27:10  ocochodziPan Jezus został zabity w środku tygodnia w środę?

  Dan 9;27

  Utrwali on przymierze dla wielu
  przez jeden tydzień.
  A około połowy tygodnia
  ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów.

 • 2022-01-24 14:36:45  drogaNBG Dz. Ap. 24 - to o św. Pawle, czyli dobrze być sekciarzem.

  (5)Bowiem znaleźliśmy tego męża niebezpiecznego oraz wszczynającego rozruchy na zamieszkałej ziemi pomiędzy wszystkimi Żydami lecz także przywódcę SEKTY nazarejczyków...

  (14) Ale to ci wyznaję, że służę tylko ojczystemu Bogu według drogi, którą oni nazywają SEKTĄ; wierząc we wszystko przedstawione przez Prawo i Proroków.
 • 2022-01-24 09:43:05  drogaAle w co nie wierzysz, w gusła i zabobony, a może w Boga? Sekta bardzo pozytywnie się kojarzy.
 • 2022-01-24 09:02:20  PiotrTak tu jestem przez przypadek i nie wierze ........sekta jakaś?
 • 2022-01-24 07:51:36  biblia4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
 • 2022-01-24 07:24:46  bibliaWj 20,3-17
 • 2022-01-24 07:12:12  katechizmPrzykazania...

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
  2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 • 2022-01-13 20:22:05  EkspertJedynym pośrednikiem między Bogiem
  a ludźmi jest Pan Jezus. (1Tym.2.5)
  Wielu religijnych oszustów twierdzi co innego, nie należy ich słuchać.
 • 2022-01-10 17:22:49  absurdTo jest bardzo wymowne i proste do zrozumienia. Pomijam fakt, że chodzi o wiedzę z apokryfów, ale najważniejsze jest clou.
  Joachim i Anna modlili się o potomstwo do Boga, ale Ty masz modlić się do św. Anny!!!


  "Pragniesz dziecka? Św. Anna, babcia Pana Jezusa pomoże!"

  https://www.fronda.pl/a/pragniesz-dziecka-sw-anna-babcia-pana-jezusa-pomoze-1,172048.html

 • 2021-12-28 11:58:12  Pismo Łk 1,

  46 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

  Łk 1,30

  Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

  Kto i dlaczego potrzebuje Zbawcy, i co to jest łaska?
 • 2021-12-22 05:15:56  EkspertPan Jezus oddał swe życie na okup
  Raz na zawsze.
 • 2021-12-14 09:37:49  absurd"ADWENT to czas radosnego, tęsknego oczekiwania
  na powtórne narodzenie Pana Jezusa,
  to także czas nawrócenia."

  http://parafia.bobrowniki.pl/news/557/104/Adwentowe-przygotowania.html
 • 2021-12-09 07:23:44  szczery"Kocioki" jak ich nazwałeś, to takie "dziwolągi" które starają się żyć Słowem Bożym. Oni mają za nic bałwochwalstwo, jakieś dziwne (niebiblijne) praktyki religijne. No ale pomimo wielu cnót, niestety są zwiedzeni, tak jak katolicy i większość protestantów.
 • 2021-12-08 17:21:27  o kurczetu same kocioki ,napędzają się ile wlezie ,,,,no tak brak im chodzenia od dzwonka do dzwonka.
 • 2021-11-28 09:56:32  z bibliiJakie są przykazania Boże i co to jest grzech?
 • 2021-11-28 09:54:32  sobotaKs. Ezechiela 36
  26I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.
  27Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.

  1 List do Koryntian 7

  19Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych.
 • 2021-11-23 09:52:12  posrednikChrystus Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka

  Hbr 7,25

  Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
 • 2021-11-21 10:25:29  ciekaweMaria Simma – austriacka mistyczka

  "Wyjaśniłam im, że w wieczności przykazania kościelne mają taką samą wagę jak i przykazania Boże, różnica polega tylko na tym, że Kościół może zmieniać swoje przykazania, ale nie może tych, co od Boga
  pochodzą."
 • 2021-11-20 11:23:39  zwiedzenieŚwięty Ludwik Maria Grignion de Montfort

  "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi "

  https://louisgrignion.pl/download/traktat_o_prawdziwym_nabozenstwie.pdf

  Lektura powyższego ma się nijak do Pisma św. w którym jest pełnia objawienia.
 • 2021-11-11 01:55:46  OburzonyCo tam sie dzieje????!!! To sa duszpasterze?! Ksieza? To sa maszyny bez serca, bez mozgu, bez niczego! To sa maszyny slepo wykonujace zadania szatana! Jak tak mozna?!?! serce mnie boli gdy ksiadz po raz kolejny pyta o datki na ogrzewanie. Kto zezwala na takie rabowanie uczciwych onbywateli?!! no kto
 • 2021-11-11 01:51:11  BoberOgólnie to ksiądz na ostatniej mszy prosił o większe darowizny?!???
  Dla mnie to ZŁODZIEJSTWO i uważam, że trzeba załatwić jakiegoś egzorcystę bo go szatan kusi, bo jest chciwy na nasze pieniądze. A mogłoby iść na ogrzewanie...
 • 2021-11-02 09:55:39  ekspertNie widzę powagi w tej organizacji. Łamie prawa Boga nagminnie i praktycznie od początku istnienia.
  Od wielu lat nie mam z nią (KRK) nic wspólnego.
 • 2021-11-02 09:40:15  wywijasKsiądz ci powie, że kościół rzymski obchodzi pierwszy dzień tygodnia na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, i zrobił to (złamał przykazanie boże) "swoją powagą".
 • 2021-11-02 09:40:13  ekspertKościół Katolicki na złość chyba Żydom zmienił dzień święty z soboty na niedzielę. Czy miał prawo zmienić dziesięć przykazań? Nie miał.
 • 2021-11-02 09:20:14  ekspertPowt.Prawa 5:12-14

  12) Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. (13) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, (14) lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
 • 2021-11-02 09:18:58  ekspertWyjścia 20:8
  (8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.

  Szabat to sobota. Uświęcasz go?
 • 2021-10-27 14:11:50  rozterkaBiblia katolicka, Księga Wyjścia 20, 1-17 czyli DEKALOG, patrzymy w przypisy i czytamy, że;

  "Wj 20, 1-17 - Dekalog stanowi syntezę całej religii i moralności ST. Por. Pwt 5,6-21. Także NT nakazuje jego zachowanie jako warunek zbawienia (Mk 10,17-22 par.)."

  Tylko kto by się przejmował tym Dekalogiem biblijnym, skoro ksiądz uczy wersji katechizmowej, a to nie to samo!
 • 2021-10-18 11:47:40  ekspertPoza tym raj był na Ziemi i tu będzie. Nie w niebie. W Biblii napisano - Potulni posiądą Ziemię i zamieszkają na niej na wieki.

  Zobacz ten werset: Pierwszy list do Tymoteusza 1:17 NBG
  "Zaś Królowi Epok, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen."

  Niektórzy uważają Pana Jezusa za Boga. Czy w odniesieniu do tego wersetu Pan Jezus jest niewidzialny i nieśmiertelny? Czy nie oddał życia w ofierze?
 • 2021-10-18 09:24:23  logikaTo też, ale bardziej mi chodziło o fakt, ze do raju, to może się pójdzie ale dopiero po powtórnym przyjściu Pana Jezusa i osądzeniu przez Niego.
 • 2021-10-18 08:27:22  ekspertPrzekłady Biblii wielokrotnie dopasowywano do danego wyznania, stąd częste wewnętrzne sprzeczności. Co do cytowanego wersetu, Jezus nie mógł być dziś w raju, bo jeszcze musiał trzy dni być w grobie. Grób ewidentnie rajem nie jest.

  Innym przykładem manipulacji jest np. prolog Jana. Wiele by można na te tematy.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /