BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

13 Kwietnia 2013KONFERENCJA PONAD PODZIAŁAMI RAZEM ZADBAJMY O ROZWÓJ REGIONU, Bytom 10 kwietnia 2013r.

Projekt budowy połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji  górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice”
Uwarunkowania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
Bytom, 10 kwietnia 2013 r. 

 
Na Konferencji, która została zorganizowana z inicjatywy Pani Barbary Dziuk-Radnej Sejmiku Śląskiego, Wiceprzewodniczącej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, po raz kolejny, dyskutowano nad projektem budowy połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji  górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice. Do współpracy, podczas przygotowań do Konferencji Pani Barbara Dziuk zaprosiła między innymi Pana Jacka Mościńskiego – Radnego Gminy Bobrowniki, Panią Zofię Krzykawską – Prezes Stowarzyszenia: SIEMONIA – PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ.
W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatowych, miejskich i gminnych, pracownicy kolei, organizacje pozarządowe, młodzież i media.
Obrady otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia  -  Pan Andrzej Panek, który  w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne znaczenie dla rozwoju całej aglomeracji  górnośląskiej ma połączenie kolejowe z MPL „ Katowice” w Pyrzowicach oraz wybranie racjonalnego przebiegu, mającego uzasadnienie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad.Wśród wielu dostojnych gości uczestniczących w konferencji podkreślić należy obecność: Pani Lucyny Ekkert - Starosty Powiatu Tarnogórskiego, Pana Henryka Bonka – Zastępcy  Prezydenta Miasta Bytomia, Pana Leszka Zagórnego - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Będzińskiego, Pani Lidii Polak – Radnej Powiatu Będzińskiego, Pani Teresy Głogowskiej – Radnej Gminy Bobrowniki, Pana Przemysława Cichosza – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach, Pana Józefa Jureczka- członka Klubu Emerytowanych Maszynistów Kolejowych w Tarnowskich Górach, Pana Jerzego Gadaczka - Wiceprezesa Stowarzyszenia: SIEMONIA – PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ, Pana Andrzeja Fabiańczyka – Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Człowieka, Czystego Środowiska oraz Zabytków Województwa Śląskiego. Ich obecność była ogromnym wsparciem dla organizatorów podczas realizacji tego przedsięwzięcia.
Wybrany przebieg projektowanego połączenia kolejowego przez Piekary Śląskie od początku, jak tylko pojawiły się informacje na ten temat (rok 2009), budził wiele kontrowersji, określany był jako absurdalny, zbyt drogi, prowokujący protesty społeczne.
Coraz więcej samorządów powiatów miast i gmin oraz mieszkańców wypowiada się za połączeniem kolejowym MPL „KATOWICE” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej po trasie nr IV przez Katowice, Chorzów, Bytom, Radzionków, Tarnowskie Góry.
Już na etapie przedprojektowym i projektowym należy zadbać o środowisko przyrodnicze i społeczne, w celu zapobiegania skutkom zaniedbań, braku wiedzy, lub braku wyobraźni podczas budowy kolei i po jej zakończeniu.
Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na następujące fakty:
 • współczesne społeczeństwo, szczególnie środowiska biznesowe dążą do coraz większego panowania nad przyrodą, dlatego powinniśmy wymagać od siebie i od innych, szczególnie od inwestorów i projektantów znajomości zasad i reguł związanych z funkcjonowaniem przyrody, niezbędnych dla zapewnienia równowagi pomiędzy środowiskiem a biznesem , infrastrukturą przemysłową i komunikacyjną;
 • pod budowę inwestycji liniowych drogowych i kolejowych powinny być wykorzystywane tereny poprzemysłowe;
 • rewitalizowane i modernizowane istniejące szlaki kolejowe.
Integracja wszystkich środowisk wokół wspólnego celu, jakim jest połączenie kolejowe Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji  górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice” przez Tarnowskie Góry  i w późniejszym terminie przez Zawiercie, przyczyni się do racjonalnego gospodarowania przestrzenią,  spowoduje, że kolej będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców aglomeracji górnośląskiej, a  nie tylko dla środowisk biznesowych i turystów.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które dotychczas wspierały nasze działania na rzecz racjonalnego, społecznie i ekonomicznie uzasadnionego przebiegu planowanego połączenia kolejowego po trasie nr IV przez Tarnowskie Góry, uprzejmie prosimy o dalsze wsparcie naszych działań, zapraszamy do dyskusji.
Szczególne podziękowania składamy Panu Damianowi Bartyli - Prezydentowi Bytomia za umożliwienie przeprowadzenia Konferencji w Sali Sesyjnej  Urzędu Miasta, oraz Pani Barbarze Dziuk – Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego,  Wiceprzewodniczącej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zaprosiła nas do współpracy podczas organizowania konferencji i z wielką troską stara się zdobywać sojuszników do działań na rzecz rozwoju całego regionu, a nie tylko dużych miast.
 Zofia Krzykawska, Jacek Mościński

Redakcja Bobrowniki.TV posiada niemontowane nagranie filmowe całości przebiegu konferencji do udostępnienia osobom zainteresowanym - prosimy o kontakt
NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Dostępna ilość znaków: 500 Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu Nick musi mieć od 5 do 10 znaków oraz składać się z liter (bez polskich znaków), cyfr, spacji, myślnika, podkreślenia      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.