BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

Religia, wiara itp.

Przypominamy, że wypowiedzi użytkowników forum nie są cenzurowane przez Redakcję. Blokowane są tylko te komentarze, które zawierają wulgaryzmy oraz w sposób widoczny i jednoznaczny naruszają przepisy prawa. Każda osoba, która stwierdzi że któraś z wypowiedzi narusza jej dobra osobiste, może i powinna zgłosić ten fakt administratorowi portalu poprzez formularz "Kontakt", z podaniem szczegółów co i dlaczego powino zostać zablokowane i wtedy taki komentarz zostanie przez Redakcję usunięty.
Redakcja Bobrowniki.TV


2018-05-03 16:59:43  autentyczna wypowiedź, warto oglądać do końcahttps://youtu.be/VKOUxfHd9mc
NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.

Komentarze (1006):

 • 2019-02-13 13:21:53  co ten Franciszek wyczynia, pogubiony jakiś czy co?W Zjednoczonych Emiratach Arabskich papież Franciszek i Wielki Imam Uniwersytetu Al Ahzar, Ahmed al-Tajjib, podpisali wspólną deklarację na rzecz pokoju.

  Pada w niej następujące zdanie:

  Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej Woli Boga poprzez którą stworzył On ludzkie istoty.
 • 2019-02-13 11:26:56  ZGKsiążka jest - "Chwyty wuja Toma", czy jakoś tak.. ;-)
 • 2019-02-13 10:56:48  Ferdek...jako "poradnik" oczywiście.
 • 2019-02-12 20:12:30  ZGPomóc w małżeństwie? Jako poradnik? Jako przestroga?
 • 2019-02-08 11:17:45  FredekPiszę o tym, bo spotkałem się z twierdzeniem, że pornografia może pomóc w jakiś sytuacjach w małżeństwie - rozmowa była między wierzącymi...
  Wydało mi się to dziwne i dlatego zacząłem się tym interesować.
 • 2019-02-08 10:04:06   ?Jakie skutki przynoszą inne grzechy niż ten wymieniony w artykule przez pastora? Każdy grzech oddziela/oddala nas od Boga. Wszyscy jesteśmy kuszeni przez złego, jesteśmy grzesznymi ludźmi, nikt nie jest bez winy, bez wyjątku, dzieci również.
  Ojciec rodziny niewątpliwie daje przykład swoim życiem swoim dzieciom, jakie są tego owoce, różne. Bo przecież nie jest tak, że ten który bije swoją żonę, wychowa syna który będzie robił to samo ze swoją żoną.

  Sądzę, że pastor demonizuje co nie przekreśla, że pisze prawdę.
 • 2019-02-08 08:42:05  Fredek@ ?
  no a nie będzie tak? Czy dzieci paranoików nie są obciążone ich sposobem myślenia/funkcjonowania?
  Jest nawet schorzenie zwane DDRD - Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych - czyli takich z nerwicami, paranojami itd.
  W tym temacie był też taki dobry film pt. Pręgi reż Magdalena Piekorz. Można traktować to jako obciążenie psychiki ale czy to tylko psychika?

  W tym wypadku to dobre porównanie bo paranoje i pornografia są utrzymywane w większej/mniejszej tajemnicy przed resztą świata.
 • 2019-02-07 20:01:34   ?do; Ferdek

  Moje myśli krążą wokół zabójstwa, usilnie chcę kogoś zabić, jest to silniejsze ode mnie, to jakieś opętanie, a może jakaś paranoja maniakalna.(tak sobie wymyśliłem).

  Czy w takim przypadku;

  cyt"z ogromną satysfakcją i radością wejdą do twojego domu, rodziny,
  udadzą się do pokojów twoich dzieci, gdzie będą atakować ich dusze i ciała. Ni stąd ni zowąd,
  w umysłach twoich dzieci zaczną rodzić się nieczyste myśli. Będą to tak naprawdę twoje myśli, których
  diabeł nie omieszka przemycić do ich głów. W ten sposób, twoje bezbronne potomstwo wpadnie prosto
  w sidła ducha przekleństwa, któremu to ty sam otworzyłeś drzwi na oścież."
 • 2019-02-07 18:10:46  ZGPan Jezus oddał życie za grzesznych ludzi. Za wszystkich, czy nie za wszystkich? Oto wersety potwierdzające obie wersje.


  Mateusza 26:27,28„Następnie [Pan Jezus] wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: ‘Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów’”

  Marka 14:24 „Podobnie czytamy u św. Marka: ‘I rzekł do nich: ‘To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana’


  Jana 1:29„Nazajutrz [Jan Chrzciciel] zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: ‘Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata’” .

  Jana 12:32 „[Pan Jezus odpowiedział:] ‘A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie’” .

  1 Jana 4:14 „My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata” .

  1 Jana 2:2 „On bowiem [Jezus Chrystus] jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata” .

  2 Kor 5:14-1 5„Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” .


  1 Tym 2:6„[Jezus Chrystus], który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie”

  Tytusa 2:11„Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” .

  Skoro Pan Jezus umarł za nasze grzechy musimy skorzystać z okazji i zrobić wszystko by w dniu sądu
  zasłużyć na Królestwo Boże.
 • 2019-02-07 18:00:42  Ferdek...z pijaństwem i obżarstwem to zdaje się jest potwierdzone przez socjologów. W rodzinach gdzie ojciec upija się regularnie jest znacznie większe prawdopodobieństwo popadnięcia w alkoholizm i narkotyki przez dzieci.
  Podobnie z obżarstwem - dwoje szczupłych wysportowanych rodziców rzadziej mają grube nieruchliwe dzieci. Z pornografią jest inaczej nieco, bo jest ona niejako w ukryciu, ale właśnie czy w świecie duchowym można coś ukryć?

  W tekście, który przytoczyłem nie ma mowy o karze. Zobrazuję to tak: ojciec z małym synem chciał skrócić sobie droge i poszedł niebezpieczna ulicą w mieście: pobili ojca i syna. Pobicie nie jest karą, ale konsekwencją wyboru drogi przez ojca.
  W przytoczonym tekście spotkanie z demonem nie jest karą, ale konsekwencją wyboru ojca.
 • 2019-02-07 17:33:37   ?Ciekawe, bo gdyby w tekście zastąpić słowo (grzech) innym słowem (grzechem) pijaństwem, obżarstwem lub innym śmiertelnym to skutki byłyby takie same dla dzieci?

  Księga Ezechiela 18.20
  Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego.
 • 2019-02-07 15:22:49  Ferdek...ostatnio szukałem tekstów nt. pornografii i duchowej konsekwencji. Znalazłem artykuł imć Michael'a Pearl'a pt. "Droga do piekła" jest tam taki fragment - dość dosadny. Właściwie wydaje mi się zasadne co tam jest napisane. Z racji, że wielu wierzących przyznaje się do pornografii ciekaw jestem co wy myślicie. Chodzi mi szczególnie o fragment:

  Jednak najgorszym skutkiem grzechu tych, którzy oddają się pornografii, jest jej wpływ na ich
  dzieci. śyjemy w duchowej rzeczywistości pełnej zarówno dobrych, jak i upadłych aniołów. Otaczające
  nas demony pragną zniszczyć jak najwięcej ludzkich dusz. Dzieci poboŜnych ludzi zabezpieczone są
  przed wpływem sił ciemności dzięki moralności swych rodziców, która działa jak parasol ochronny. Jeśli
  jednak ojciec rodziny oddaje się rozpuście, niszczy ten parasol, zapraszając demony do swego domu.
  Samo pragnienie, aby one trzymały się z daleka, nie wystarczy. Twoje modlitwy o bezpieczeństwo
  rodziny na nic się nie zdadzą, jeśli po kryjomu wciąŜ będziesz sięgać po pornograficzne ksiąŜki lub sycić
  wzrok zdjęciami rozebranych kobiet. Pamiętaj, Ŝe za kaŜdym razem, gdy wchodzisz na pornograficzną
  stronę internetową, łączysz się jednocześnie ze światem ciemności. Kiedy leŜysz nocą w łóŜku,
  odtwarzając w głowie wyuzdane sceny, których się naoglądałeś, bądź pewien, Ŝe demony nie poprzestaną
  tylko na twoim umyśle. Przeciwnie – z ogromną satysfakcją i radością wejdą do twojego domu, rodziny,
  udadzą się do pokojów twoich dzieci, gdzie będą atakować ich dusze i ciała. Ni stąd ni zowąd,
  w umysłach twoich dzieci zaczną rodzić się nieczyste myśli. Będą to tak naprawdę twoje myśli, których
  diabeł nie omieszka przemycić do ich głów. W ten sposób, twoje bezbronne potomstwo wpadnie prosto
  w sidła ducha przekleństwa, któremu to ty sam otworzyłeś drzwi na ościeŜ.
 • 2019-02-05 18:03:28   ?Kobiety gdy się modlą powinny nakrywać głowę, tak było i tak powinno być nadal.
 • 2019-02-03 19:43:32  ZGTakie wypaczenia miały i mają miejsce. Porównaj Biblię Gdańską i Tysiąclecia, relację za stwarzania, oraz werset z Ezechiela 18:4. Chodzi mi o wstawienie istota zamiast dusza, po to aby obronić dogmat o jej nieśmiertelności.
  Przykłady można mnożyć.
 • 2019-02-03 18:13:08   ?No tak, tylko, że jeżeli nawet błędy były zwykłymi pomyłkami kopistów, tłumaczy lub co gorsza były tendencyjne to stwarza pole do nadużyć, do powstawania różnorakiego doktryn, do wypaczania Słowa Bożego.
 • 2019-02-03 14:35:54  ZGBłędy, czy przeinaczenia przy tłumaczeniu biblii to rzecz powszechna. Często robione z premedytacją.
 • 2019-02-03 09:06:29  obżarstwo czy rozpusta, bo to chyba zasadnicza różnicaBiblia Warszawska:
  I powiedzą do starszych miasta: Ten nasz syn jest uparty i krnąbrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak.
  Biblia Tysiąclecia:
  i powiedzą starszym miasta: Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu.
  Biblia Gdańska:
  I rzeką do starszych miasta onego: Ten nasz syn jest swawolny i krnąbrny, nieposłuszny głosu naszemu, żarłok jest i pijanica;
 • 2019-02-02 10:29:14  ZGMyślę że wszystkie fragmenty biblii w tej kwestii tworzą spójną całość.
 • 2019-02-02 10:26:53  ZGCo do rodziny na pewno będę się bronił. Czym się da..

  Co do ojczyzny, to obrona leży w kwestii umiejętnej polityki.
 • 2019-02-02 10:25:28  FerdekZG, ale w tym fragmencie o którym piszesz, Jezus nie mówi, że to nowe przykazanie, a w moim mówi. Więc "miłość wzajemna" to NOWE PRZYKAZANIE, a "miłość nieprzyjaciół" można odczytać po prostu jako doprecyzowanie starotestamentalnej "miłości bliźniego".

  drugi cytat o miłości wzajemnej
  (12) Pan niech też sprawia, aby było was coraz więcej, aby miłość – ta wasza wzajemna i miłość do wszystkich ludzi – stawała się coraz większa i aby była wreszcie taka jak nasza miłość do was;
  1 Tes 3,12
 • 2019-02-02 07:26:35   ?do; ZG

  Jeżeli przyjdą, nieważne z jakiego kierunku, i zadadzą gwałt naszej Ojczyźnie (od razu dodam, tej ziemskiej cobyś mi się nie wywinął od odpowiedzi) to gdzie ty będziesz wtedy, i co zrobisz?

  Jeżeli przyjdzie niesprawiedliwy (zbój) i zada gwałt tobie, twojej rodzinie to gdzie ty będziesz wtedy, i co zrobisz?

  Ja będę skłonny zabijać, NIE MORDOWAĆ, bo to ten który przyjdzie będzie sprawcą mordu, a nie ja.
 • 2019-02-02 06:11:12  ZGDo Ferdek

  Mateusza 5:44 NBG

  Ale ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; wielbijcie Boga tym, którzy was przeklinają; czyńcie szlachetnie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tymi, którzy was złośliwie traktują oraz was prześladują;

  Tu pisze o miłości wzajemnej czy nieprzyjaciół?

  Ech....Jak coś piszesz, to pisz na podstawie większej ilości wersetów, a nie na podstawie jednego.
  Zawsze mamy pełniejszy obraz. Zwykle różne miejsca w biblii wzajemnie się uzupełniają.
 • 2019-02-01 21:22:20  FerdekNowe przykazanie Jezusa jest zapisane w Ewangelii św Jana
  "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie"
  to miłość wzajemna czy nieprzyjaciół?
 • 2019-02-01 20:36:28  ZGJeszcze muzyczka na złagodzenie bojowego nastroju.

  https://www.youtube.com/watch?v=Dy6MpsDPKts
 • 2019-02-01 20:34:54  ZGBezwarunkowe, nie. Pan Jezus dał nam NOWE, największe przykazanie - Miłość, nawet do nieprzyjaciół.
  To cechuje jego naśladowców, prawdziwych chrześcijan.

  Mateusza 22:34-40
  "34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy
 • 2019-02-01 19:33:03   ?Będę niegrzeczny i odpowiem pytaniem; Czy Pan Jezus tym samym wprowadził bezwarunkowe przebaczenie grzechu i zmienił Prawo nadane przez Boga?

  Pwt Prawa 22:22. Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje; zarówno ten mężczyzna, złączony z kobietą zamężna, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela.
  23. Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewice, zaręczoną z mężczyzną, napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią,
  24. to wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamienujecie ich, i poniosą śmierć; dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego. Wytępisz to zło spośród siebie.

  Kapłańska 19:15. Nie będziecie czynić krzywdy w sadzie; nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego.
 • 2019-02-01 18:26:13  ZGDalej Pan Jezus powiedział: Kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem..

  Co było później?
 • 2019-02-01 18:06:39   ?do; ZG

  cyt;Co powiedział Pan Jezus kiedy chciano ukamionować nierządnicę?

  Ta kobieta rzekomo została przyłapana na gorącym uczynku, więc nasuwa się pytanie gdzie jest mężczyzna? Ówczesne prawo nakazywało ukamienować oboje. Czy prawo Mojżeszowe zostało zniesione?
  Może ta przypowieść została w którymś momencie dopisana?

 • 2019-02-01 16:42:48  ZGPodałeś fragment Listu do Rzymian. W tym cytacie nie ma słowa o karze śmierci, a tego dotyczyła nasza rozmowa.
  Przykład sądu Pana Jezusa pokazuje jak nieudolne i niesprawiedliwe są sądy ludzi. Pan Jezus będzie sądzić inaczej.

  Papież nie ma prawa ingerować w sprawy świeckie.

  Pan Jezus powiedział - Moje Królestwo nie jest z tego świata. Co powiedział Pan Jezus kiedy chciano ukamionować nierządnicę?

  Oczywiście historia pokazuje że Pan Jezus swoje, a papieże swoje, co potwierdza rozdźwięk miedzy nimi.
 • 2019-02-01 14:47:26   do; ZG

  Zacytowałem ci Nowy Testament i moją ocenę postawy Pana Jezusa przed Piłatem na potwierdzenie, moim zdaniem, słuszności stosowania kary śmierci usprawiedliwionej właśnie i dopuszczonej przez Pismo.
  Nie odniosłeś się do tego, tylko do tekstu który był uwagą.

  btw Mój pierwszy wpis był generalnie skierowany do katolików by odpowiedzieć na pytanie, czy papież miał prawo do zmiany doktryny, a nie do dyskutowania na temat czy kara śmierci jest zgodna z Pismem.

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
Pogoda Bobrowniki z serwisu

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.