BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

Religia, wiara itp.

Przypominamy, że wypowiedzi użytkowników forum nie są cenzurowane przez Redakcję. Blokowane są tylko te komentarze, które zawierają wulgaryzmy oraz w sposób widoczny i jednoznaczny naruszają przepisy prawa. Każda osoba, która stwierdzi że któraś z wypowiedzi narusza jej dobra osobiste, może i powinna zgłosić ten fakt administratorowi portalu poprzez formularz "Kontakt", z podaniem szczegółów co i dlaczego powino zostać zablokowane i wtedy taki komentarz zostanie przez Redakcję usunięty.
Redakcja Bobrowniki.TV


2018-05-03 16:59:43  autentyczna wypowiedź, warto oglądać do końcahttps://youtu.be/VKOUxfHd9mc
NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.

Komentarze (847):

 • 2019-01-07 19:04:16  FerdekW numerze z 27-go stycznia Gościa Niedzielnego (czyli za 3 tygodnie) ma byc dołączony film "Bóg nie umarł 2". Za 5 złociszy można obejrzeć. Ogólnie nie jest to szczyt kinematografii, ale dobrze się ogląda. Można poznać o co chodzi w chrześcijaństwie. Polecam.
  Zwiastun jest tu:
  https://www.youtube.com/watch?v=27yYEm7FXzU
 • 2019-01-05 16:31:55  ZGSłuchaj Pana Jezusa. Czytałeś Nowy Testament? Przeczytaj modląc się o właściwe zrozumienie.
 • 2019-01-05 16:21:29  więc odpowiedz TyJak dostąpić zbawienia?
 • 2019-01-05 16:03:09  ZGKsiądz Blachnicki mija się z prawdą że Pan Jezus jest Bogiem, biblia temu twierdzeniu zaprzecza, zaprzecza też sam Pan Jezus.
  Oto dwa pierwsze lepsze wersety: Marka 10:18, 1 Tymoteusza 2:5. Proszę sobie je sprawdzić w biblii, dawałem je w tym miejscu wiele razy.
  Ten ksiądz głosi inną ewangelię, fałszywą, a przed taką w biblii mamy ostrzeżenie. Jest złym przewodnikiem.

  Kolego z poprzedniego postu, jeśli dałeś się zwieść komuś takiemu to sam nie siej zwiedzenia.
 • 2019-01-05 13:00:05  pod tym linkiem jest odpowiedźhttp://www.blachnicki.oaza.pl/conf/agape/rnz1.html
 • 2019-01-05 12:52:14   ?Jak dostąpić zbawienia?
 • 2019-01-05 11:59:56  ZGKolego, do kogo Paweł skierował ten list? Przeczytaj cały rozdział a nie jeden werset. Zobaczysz że nie ma sprzeczności w wersetach które cytujemy.
  Biblia zawiera wiele pozornych sprzeczności, są też błędy. Dlatego dobrze jest sprawdzać co na dany temat pisze w kilku miejscach biblii a nie w jednym. Dobrze dysponować kilkoma przekładami.
 • 2019-01-05 10:57:32  co na to odpowiesz? (Rz 11:32, BT)

  Albowiem Bóg poddał WSZYSTKICH nieposłuszeństwu, aby WSZYSTKIM okazać swe miłosierdzie.
 • 2019-01-05 03:12:27  ZGDO Zyx

  Stwórca obdarza człowieka wolną wolą, ateizm to Twój wybór.
  Zamiast wierzyć w Boga , masz prawo wierzyć w głupie bajeczki np. że wszystko powstało z niczego podczas tzw. wielkiego wybuchu.
 • 2019-01-04 22:48:26  ZyxBóg stworzył mnie ateistą, kim ty jesteś, żeby kwestionować Jego wolę?
 • 2019-01-04 10:36:30  ZGMat. 26:28

  26. albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

  Pisze za WIELU, a nie za WSZYSTKICH. To wielka i zastanawiająca różnica. Najpierw więc trzeba być w grupie za których Pan Jezus oddał życie.

  Mateusza 7:21-27

  (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.
 • 2019-01-04 10:06:21  co Biblia naucza o grzechu?Czy wszystkie grzechy wierzącego zostały przebaczone na krzyżu Chrystusowym?
 • 2019-01-04 05:22:42  ZGMateusza 23:1-15,27,28

  1 Wtedy Jezus zaświadczył tłumom oraz swoim uczniom, mówiąc:
  2 W postawie siedzącej względem Mojżesza usiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
  3 Więc wszystko, co by wam kazali przestrzegać, przestrzegajcie i róbcie; ale według ich uczynków nie postępujcie, bo mówią, ale nie robią.
  4 Wiążą ciężkie i nie do uniesienia brzemiona, oraz kładą je na ramiona ludzi, lecz nie chcą ich ruszyć swoim palcem.
  5 A wszystkie swoje uczynki robią, aby byli widziani przez ludzi; rozszerzają swoje filakterie i powiększają obramowania swoich płaszczy;
  6 nadto kochają pierwsze leżanki na ucztach oraz pierwsze miejsca w bóżnicach,
  7 pozdrowienia na rynkach oraz bycie nazywanym przez ludzi: Nauczycielu mistrzu.
  8 Ale wy nie bądźcie nazywani nauczycielem mistrzem; bowiem jeden jest wasz Mistrz Chrystus; zaś wy wszyscy jesteście braćmi.
  9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest wasz Ojciec Ten w niebiosach.
  10 Więc nie bądźcie nazywani mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz Chrystus.
  11 Zaś większy z was, będzie waszym sługą.
  12 A kto się wywyższy, zostanie uniżony; a kto siebie uniży, zostanie wywyższony.
  13 Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie przed ludźmi Królestwo Niebios; bowiem wy nie wchodzicie, a nadto przeszkadzacie wejść tym, którzy wchodzą.
  14 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów, i to pod pozorem długich modlitw; dlatego odbierzecie cięższy wyrok.
  15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i stały ląd, aby uczynić jednego, nowonawróconego; a gdy się nim stanie, czynicie go synem gehenny dwakroć bardziej niż wy.

  27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które z wierzchu wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości martwych i wszelkiej nieczystości.
  28 Także i wy, wprawdzie z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy oraz bezprawia.
 • 2019-01-03 19:06:15  Terlikowski kolejny raz zaskakująco pozytywnie, nie mogę wyjść z podziwu dla niego"Oświeceniowy absolutyzm już nie istnieje nie ma więc powodów, by funkcjonowały w postrzeganiu kapłana czy biskupa w Kościele. To elementy historyczne, które mogą i powinny się zmieniać'' - dodał.

  ,,A zacząć można i trzeba od języka. Nie ma powodów, by nadal zwracać się do biskupów tytulaturą arystokratyczno-feudalną. Biskup ma być dla swoich kapłanów i wiernych ojcem, a nie Ekscelencją czy Eminencją. Nie widać zatem powodów, by zwracać się do niego, jak za czasów Monarchii w ten sposób, a nie po prostu Ojcze Biskupie. Język ma znaczenie, zmienia relacje i postrzeganie władzy i służby'' - stwierdził.

  http://www.fronda.pl/a/tomasz-terlikowski-do-biskupa-juz-nie-per-eminencjo,120425.html
 • 2018-12-31 11:33:01  ZG1 Kor. 10:31
  Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie

  Rzym 14:2-4

  (2) Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. (3) Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął. (4) Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.

  Rzym 14:14 Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste.

  Marka 7: 14-23
  (14) Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! (15) Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. (16) Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! (17) Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. (18) Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; (19) bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. (20) I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. (21) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, (22) cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. (23) Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym

  1 Kor 8:8
  A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie

  Dz.Ap. 10:12-15
  (12) Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. (13) Zabijaj, Piotrze, i jedz! - odezwał się do niego głos. (14) O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego - odpowiedział Piotr. (15) A głos znowu po raz drugi do niego: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił.

  1 Tym 4:1-5

  1 Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. 3 Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 4 Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. 5 Staje się bowiem poświęcone przez słowo Boże i przez modlitwę.

  Nowy Testament jest uzupełnieniem Starego..
 • 2018-12-31 11:03:55  ZGPokaż mi te miejsca w biblii.
 • 2018-12-31 10:49:57   http://bibliamowi.pl/zagadnienie/post-2/

  Biblia mówi o poście wstawienniczym, służebnym, wzmacniającym, pokutnym, oczyszczającym duchowo, częściowym, poście Pana Jezusa
 • 2018-12-30 20:26:45  ZGCo do komentarza do drugiego przykazania to trzy ostatnie punkty budzą moje wątpliwości.

  Co do komentarza do pierwszego przykazania to jest on typowo katolicki Zresztą zobacz treść dekalogu zapisana w Katolickiej biblii. Wyjścia.20 rozdział wersety 1-20. Porównaj ze swoim dekalogiem.

  Dekalog1

  20
  1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
  7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy2.
  8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
  12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
  13 Nie będziesz zabijał.
  14 Nie będziesz cudzołożył.
  15 Nie będziesz kradł.
  16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
  17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4 bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».
  18 Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. 19 I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! 20 Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli». 21 Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.

  Porównaj je ze swoimi, czy są takie same. Zobacz co w biblii pisze o kłanianiu się obrazom itp.
  Uświęcasz dzień sabatu?
 • 2018-12-30 20:08:56   No ale z pozostałymi punktami już nie trzeba polemizować, tylko wystarczy je przestrzegać.
 • 2018-12-30 19:40:15  ZGCytat:"Czy w Środę Popielcową i Wielki Piątek zachowywałem post ścisły? "

  Gdzie w biblii o tym pisze?

  O to co w biblii pisze o narzucaniu postu i celibatu:

  1 Tymoteusza 4 rozdział, wersety 1-5 z Katolickiej Biblii Tysiąclecia.

  1 Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. 3 Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 4 Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. 5 Staje się bowiem poświęcone przez słowo Boże i przez modlitwę.
 • 2018-12-30 16:20:26  http://m.niedziela.pl/artykul/33884//Przygotowanie-do-spowiedziDRUGIE Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZYKAZAŃ MÓWI:

  Miłuj bliźniego jak siebie samego.

  Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem (por. J 13,34).
  Kto mówi, że miłuje Boga, a bliźniego ma w nienawiści, jest kłamcą (por. 1 J 4, 20).

  Czy szanuję rodziców?
  Czy nie wyrządzam im przykrości, nie lekceważę, czy troszczę się o ich potrzeby?
  Czy się za nich modlę?
  Czy nie daję dzieciom złego przykładu (klątwy, pijaństwo, nieprzyzwoite żarty, stosowanie przemocy, spędzanie zbyt dużo czasu przed telewizorem)?
  Czy troszczę się o wychowanie dzieci w poszanowaniu godności własnej i innych?
  Czy wiem, jakie filmy oglądają? Jakie czytają czasopisma, książki? Z kim przebywają?
  Co robią z otrzymanymi pieniędzmi? Gdzie spędzają wolny czas? Czy nie pobłażam ich moralnym przewinieniom (lenistwu, samolubstwu, lekceważeniu bliźnich, przemocy, kradzieży, pijaństwu)?
  Czy interesuję się zachowaniem dzieci w szkole, wymagam od nich szacunku dla nauczycieli, odrobienia zadanych lekcji?
  Czy nie wtrącam się zbytnio w życie rodzinne dorosłych dzieci, wzniecając konflikty?
  Czy żyję w zgodzie z rodzeństwem, krewnymi i kolegami w szkole, w pracy?
  Czy traktuję życzliwie sąsiadów, współpracowników? Czy nie żywię do nich pretensji, urazów? Czy nie zazdroszczę im sukcesów, nie mszczę się, nie wzniecam nieporozumień?
  Czy solidnie wypełniam swoje obowiązki w pracy?
  Czy nie zatrzymuję lub nie pomniejszam słusznego wynagrodzenia za pracę?
  Czy nie szkodzę swojemu zdrowiu przez picie alkoholu, palenie?
  Czy nie trwonię pieniędzy na hazard (gry w karty, loterie)?
  Czy nie prowadziłem samochodu po wypiciu alkoholu lub z nadmierną szybkością?
  Czy nie używałem narkotyków lub nie dostarczałem ich innym?
  Czy kogoś nie uderzyłem, nie pobiłem?
  Czy unikam złego towarzystwa?
  Czy nie byłem powodem rozbicia własnej lub innej rodziny?
  Czy jestem czysty w myślach, pragnieniach?
  Czy nie oglądam filmów pornograficznych, czy nie kupuję takich czasopism?
  Czy nie lubuję się w nieprzyzwoitych rozmowach, żartach?
  Czy nie dopuściłem się z kimś nieprzyzwoitych czynów?
  Czy nie zdradziłem współmałżonka?
  Czy szanowałem poczęte życie?
  Czy nie dokonałem aborcji lub nie namawiałem do niej?
  Czy nie przywłaszczyłem sobie cudzej rzeczy, mienia publicznego, czy go bezmyślnie
  nie niszczyłem?
  Czy nie dałem się skusić łapówką?
  Czy oddałem długi, pożyczki?
  Czy nie jestem chciwy, pyszałkowaty? Czy nie wynoszę się nad innych?
  Czy nie chce zawsze postawić na swoim, skupić uwagi tylko na sobie?
  Czy umiem przebaczyć, być wyrozumiałym, cierpliwym, ustępliwym, usłużnym?
  Czy pomagam w codziennych pracach domowych?
  Czy nie uchylam się od odpowiedzialności za życie wspólnoty lokalnej, narodowej?
  Czy nie głosowałem na ugrupowania lub ludzi mających programy niezgodne z nauką katolicką?
  Czy zachowuję umiarkowanie w jedzeniu?
  Czy nie kupuję zbyt kosztownych lub niekoniecznych rzeczy?
  Czy nie odmawiam wsparcia ludziom wyciągającym do mnie rękę po pomoc?
  Czy pomagam innym, zwłaszcza swoim krewnym?
  Czy, na miarę swych możliwości, wspieram potrzebujących, zwłaszcza osoby starsze, wdowy, sieroty, rodziny wielodzietne, bezdomnych, chorych, potrzebujących leczenia, ofiary kataklizmów?
  Czy pamiętam, że kubek wody podany bliźniemu jest pomocą samemu spragnionemu Jezusowi?
  Czy nie kłamałem i czy z tego nie wynikła jakaś szkoda?
  Czy nie mówiłem źle o innych, nie oczerniałem ich, nie rzucałem podejrzeń?
  Czy nie zazdrościłem innym powodzenia?
  Czy dotrzymuję obietnic?
  Czy miałem odwagę bronienia prawdy?
  Czy prostowałem krzywdzące opinie o innych?
  Czy nie powtarzałem niesprawdzonych plotek?
  Czy w piątki zachowywałem wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
  Czy w Środę Popielcową i Wielki Piątek zachowywałem post ścisły?
  Czy jest we mnie prawdziwa chęć przemiany życia, czy tylko uzyskania rozgrzeszenia?
  Jaka jest moja wada główna?
 • 2018-12-30 16:19:38  http://m.niedziela.pl/artykul/33884//Przygotowanie-do-spowiedziPIERWSZE I NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIE MÓWI:

  Miłuj Pana, Boga swego, całym sercem, całym duszą, całym swoim umysłem, całym sobą.

  Czy modlę się rano i wieczorem? Czy była to prawdziwa rozmowa mego serca z Bogiem, czy tylko zwykła formalność?
  Czy szukam u Boga rady, pomocy w cierpieniach, pokusach?
  Czy zastanawiam się nad tym, jaka jest względem mnie wola Boża?
  Czy w niedziele i święta uczestniczę we Mszy św. i troszczę się o to, by uczestniczyli w niej wszyscy domownicy?
  Czy proponuję swym bliskim wspólną modlitwę?
  Czy w niedziele nie wykonuję prac niekoniecznych?
  Czy wyznaję otwarcie swoją wiarę przez udział w niedzielnych Mszach św., w procesjach publicznych i wówczas, kiedy mnie o to pytają?
  Czy wspieram materialnie działalność parafii? Czy interesuję się jej potrzebami?
  Czy nie uchylam się od udziału w pracach na jej rzecz?
  Czy w miarę swoich możliwości biorę udział w działalności grup modlitewnych, grup troszczących się o katechizację dzieci i młodzieży?
  Czy wspomagam dzieła dobroczynne na rzecz ubogich, ludzi znajdujących się w trudnych okolicznościach?
  Czy staram się poznać naukę Kościoła przez lekturę stosownych książek, uczestniczenie w rekolekcjach, udział w spotkaniach grup formacyjnych?
  Czy zachęcam do tego swoich bliskich, swoje dzieci?
  Czy odrzucam horoskopy, karty do tarota, wróżbiarstwo, magię, treści głoszone przez
  wysłanników sekt i czuwam, by moi bliscy nie dali się w nie uwikłać?
  Czy czytam systematycznie katolicką prasę, słucham katolickich rozgłośni radiowych,
  oglądam katolickie programy telewizyjne?
  Czy oponuję, kiedy bluźni się Bogu, niesłusznie krytykuje Kościół?
 • 2018-12-21 22:47:38  TalmudNasz kochany Wielebny chciał podwoić kościelne oszczędności, niestety zły los dał nędzne karty i znów w tym roku ogrzewania kościoła nie będzie. Smutek wielki panuje w mym sercu z tego powodu, może by jakąś msze zamówić w intencji dobrego rozdania.
  P. S. W zimnym kościele szybciej się sprząta.
 • 2018-12-10 09:25:23  DługiA co z zadłużeniem naszego kościoła? Rzeczywiście jesteśmy zadłużeni, czy ksiądz "pożyczył" sobie pieniążki na inne wydatki?
 • 2018-12-10 08:31:32  FerdekNie rozumiem "afery" ze sprzątaniem kościoła. Przecież zawsze są ludzie co chcą sprzątać i są tacy którzy nie chcą. Przecież to gest służby dla Boga. Kościół jest miejscem wspólnego świętowania z Jezusem Chrystusem, pamiątka ostatniej wieczerzy - sakramenty działają czy kościół wysprzątany czy niewysprzątany.
  Czy ksiądz w Bobrownikach jakoś szantażuje? Nie udziela komunii, chrztu, ślubu, zaświadczeń nie wydaje bo ktoś nie sprząta? Jeśli tak, to należy do kurii biskupiej donieść.
  Bo jak tylko mówi, to niech sobie mówi... Księża wiele mówią, dobrze i źle, a większość z nas i tak ich nie słucha.
  Proszę o wyjaśnienie
 • 2018-12-10 07:25:03   i to lepiej wcześniej niż późniejTo, że część parafian nie przychodzi sprzątać kościoła to fakt. Nasuwa się pytanie co dalej, jak z tego parafia wybrnie? Nie jest to, tak sobie myślę, sytuacja komfortowa ani dla księdza ani dla parafian, a trzeba ją po prostu rozwiązać.
 • 2018-12-10 06:43:03   ?Co i do kogo chcesz zgłaszać? Strasznie obrażalski jesteś, tylko zapytam na co się obraziłeś?
 • 2018-12-10 01:21:34   link poniżej do artykułu......... to się w głowie nie mieści !!! Podobno mamy XXI wiek
 • 2018-12-10 01:09:31   https://nto.pl/jehowa-tak-chcial/ar/3957209
 • 2018-12-10 00:30:49  WierzącyPanie x żeś Pan już przesadził, stawiasz Pan wszystkich w jednym szeregu i próbujesz na chama udowadniać swój tok myślenia. Po pierwsze nie masz Pan prawa obrażać kogokolwiek i nikt Pana religii oraz w to co Pan wierzysz tutaj nie obraża. Mam nadzieję że te pańskie wpisy zostaną usunięte. W przeciwnym razie sam udam się gdzie trzeba i to zgłosze. Nikt Pana nie zmusza do chodzenia na mszę i dawania datków na kościół. Proponuję Panu mniej tv a szczególnie jednej stacji i tabletki na uspokojenie.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
Pogoda Bobrowniki z serwisu

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.