BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online
Rada Gminy Bobrowniki
Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 12 września 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrownikach (II piętro, sala nr 25) odbędzie się XII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Bobrowniki.
Sesje Rady Gminy są jawne i mogą w nich uczestniczyć zainteresowani tematyką mieszkańcy tutejszej Gminy.

Porządek obrad XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bobrowniki:
1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki” (druk nr 1).
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 2).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/110/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanego w ramach Programu graniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – etap IV 2019 rok (druk nr 3).
5. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń

NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Dostępna ilość znaków: 500 Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu Nick musi mieć od 5 do 10 znaków oraz składać się z liter (bez polskich znaków), cyfr, spacji, myślnika, podkreślenia      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu Nick musi mieć od 5 do 10 znaków oraz składać się z liter (bez polskich znaków), cyfr, spacji, myślnika, podkreślenia      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.