BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

Rada Gminy Bobrowniki
Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31 października 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrownikach (sala posiedzeń – II piętro, pokój nr 25) odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Bobrowniki.
Sesje Rady Gminy są jawne i mogą w nich uczestniczyć zainteresowani tematyką mieszkańcy tutejszej Gminy.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Bobrowniki (druk nr 1).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2019 rok (druk nr 2).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030 (druk nr 3).
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych w roku 2019 (druk nr 4).
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie służebności gruntowej (przejazdu i przechodu) na nieruchomości oznaczonej numerem działki 209/7, obręb Siemonia, gmina Bobrowniki, stanowiącej własność Gminy Bobrowniki (druk nr 5).
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 2178/8 położonej w miejscowości Bobrowniki (druk nr 6).
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/350/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Bobrowniki udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej w postaci działek o numerach 386/42 i 386/43 położonych w Myszkowicach (druk nr 7).
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/394/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowniki”, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/431/18 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 stycznia 2018 r. (druk nr 8).
15.Informacja Wójta Gminy Bobrowniki na temat oświadczeń majątkowych za rok 2018 składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Gminie Bobrowniki (druk nr 9).
16.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki na temat oświadczeń majątkowych w roku 2018 i za rok 2018 składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Gminie Bobrowniki (druk nr 10).
17.Sprawy różne.
18.Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Dostępna ilość znaków: 500 Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.