BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Bobrowniki

 

Szanowni Państwo


Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Bobrowniki w terminie do dnia 31 maja 2019 r. przedstawił Radzie Gminy Bobrowniki Raport o stanie Gminy Bobrowniki za rok 2018.

Raport dostępny jest pod adresem: http://bip.bobrowniki.pl/?a=21021

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2018.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Bobrowniki w za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Bobrowniki przewidziana jest na dzień 27 czerwca 2019 r. o rozpocznie się o godzinie 9:00 W Domu  Kultury w Bobrownikach.  W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki w sekretariacie, pokój 13 (I piętro).
Formularz zgłoszenia do debaty wraz z szablonem listy poparcia dostępny jest pod zaproszeniem a także w sekretariacie Urzędu Gminy.

forrmularz zgłoszenie do udziału w debacie (do pobrania po kliknięciu w link)  

                                                                                                                            Z poważaniem,
                                                                                                                              Adam Nocuń
                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
Pogoda Bobrowniki z serwisu

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.