BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

17 Maja 2017XXX Sesja Rady Gminy Bobrowniki.

Rada Gminy Bobrowniki
Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrownikach (II piętro, sala nr 25) odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Bobrowniki.

Sesje Rady Gminy są jawne i mogą w nich uczestniczyć zainteresowani tematyką mieszkańcy tutejszej Gminy.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Bobrowniki:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji i powołanie Sekretarza Sesji bieżącej.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki
  za 2016 rok (druk nr 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bobrowniki za 2016 rok (druk nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (druk nr 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania (druk nr 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2017 rok (druk nr 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2029 (druk nr 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (druk nr 7).
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

Zbigniew Binko


Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
Pogoda Bobrowniki z serwisu

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.